Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie „CUŚ”

Data publikacji: 2022-01-14

Gminny Pomocy Społecznej w Żarnowie poszukuje osoby do pracy w projekcie „CUŚ” na stanowisku opiekun w ośrodku pomocy społecznej. Umowa o pracę na zastępstwo. Mile widziane osoby posiadające doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, posiadające ukończony kurs „opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” oraz prawo jazdy kat. B.

Więcej informacji pod nr tel. 44 757 70 36. Osoba do kontaktu: Pani Anna Martyka.

Wolne miejsce w projekcie CUŚ

Data publikacji: 2020-12-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie poszukuje osób chętnych do udziału w projekcie "CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego". W ramach projektu uczestnicy świadczone mają usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Poszukujemy osób starszych,samotnych, niepełnosprawnych mających trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt z Ośrodkiem pod nr tel. 44 757 70 36. Osoba do kontaktu: Pani Anna Martyka.

Zatrudnienie przez Ośrodek dodatkowej opiekunki w ramach projektu CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego

Data publikacji: 2020-06-01

Z wielką satysfakcją informujemy, iż od dnia 01.06.2020 r. w ramach projektu konkursowego pn. ,,CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zatrudnił na podstawie umowy o pracę dodatkową 1 opiekunkę, której wynagrodzenie w całości finansowane jest w ramach projektu. Usługi opiekuńcze świadczone przez zatrudnioną opiekunkę skierowane są do wytypowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka 4 nowych osób tj. uczestników projektu, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki czy też wsparcia oraz wyrazili dobrowolną zgodę na objęcie w/w formą pomocy.
Dzięki dodatkowemu zatrudnieniu opiekunki w okresie od 01.06.2020 r. do 28.02.2023 r. (tj. zgodnie z harmonogramem projektu) - oferta skierowana do osób starszych i chorych z Gminy Żarnów stanie się jeszcze bardziej pełniejsza.
Wszystkim uczestnikom projektu życzymy wytrwałości i powodzenia.

Projekt konkursowy pn. CUŚ - Centrum Usług Środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego

Data publikacji: 2020-03-02

"CUŚ - Centrum Usług Środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytaj całość publikacji "Projekt konkursowy pn. CUŚ - Centrum Usług Środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego"

Projekt

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji (plik pdf 198KB)
  2. Formularz zgłoszeniowy (plik pdf 151KB)
Link do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoLink do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ŁodziLink do STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOCZNIELink do Urządu Gminy ŻarnówLink do Domu Pomocy Społecznej w NiemojowicachLink do Warsztatów Terapii Zajęciowej w ŻarnowieLink do Fundacji INTERREGION Centrum Integracji Społecznej Zielone ŚwiatłoLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie OpocznoLink do Powiatowego Urzędu Pracy w OpocznieLink do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia