Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Urząd Gminy Żarnów

ul. Opoczyńska 5
26 - 330 Żarnów
tel. (44)757-70-55, faks (44)757-70-57
zarnow@biuropodawcze.pl

http://www.zarnow.eu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

ul. Kwiatowa 1A
26-300 Opoczno
tel/faks (44) 736-14-64
e-mail:sekretariat@pcpropoczno.pl

http://pcpropoczno.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie

ul. Armii Krajowej 2 A
26-300 Opoczno
tel/faks: (44) 736-14-45, 736-14-46, 736-14-47, 736-14-48
e-mail: loop@praca.gov.pl

http://opoczno.praca.gov.pl

Urząd Skarbowy w Opocznie

ul. Piotrkowska 14
26-300 Opoczno
tel. 44-7553101, faks: 44-7552445

Starostwo Powiatowe w Opocznie

ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno
tel. 0447361500
e-mail: powiatopoczno@opocznopowiat.pl

http://www.opocznopowiat.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie

ul. Przedborska 12, 26-330 Żarnów
Tel./fax. 44 647 39 54 e-mail: wtz.zarnow@wp.pl

http://www.wtz-zarnow.pl

Fundacja INTERREGION Centrum Integracji Społecznej CIS

ul. Sobieskiego 1, 26-300 Opoczno
tel./fax. (+48) 44 755 52 11

http://www.interregion.org

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH

Niemojowice 68, 26-330 Żarnów, woj. łódzkie
Tel./Fax. (44) 610 22 94, (44) 647 32 78

http://dpsniemojowice.pl

Łódzki Urząd Wojewódzki

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: (42)664-10-00, (42)664-10-01
e-mail: biuroprasowe@lodz.uw.gov.pl

http://www.lodzkie.eu

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. (42)663-30-00
e-mail: info@lodzkie.pl

http://www.lodzkie.pl

ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

ul. Kopcińskiego 58,
90-032 Łódź
tel.:42 275 40 30

http://www.nfz-lodz.pl/

Link do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoLink do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ŁodziLink do STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOCZNIELink do Urządu Gminy ŻarnówLink do Domu Pomocy Społecznej w NiemojowicachLink do Warsztatów Terapii Zajęciowej w ŻarnowieLink do Fundacji INTERREGION Centrum Integracji Społecznej Zielone ŚwiatłoLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie OpocznoLink do Powiatowego Urzędu Pracy w OpocznieLink do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia