Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Podsumowanie realizacji projektu systemowego Mogę inaczej w ramach PO KL

Data publikacji: 2015-07-02

efs-logo

Z wielką satysfakcją informujemy, że sukcesywnie po raz kolejny zakończyliśmy kolejną edycję projektu systemowego Mogę inaczej realizowanego w okresie 01.01.2014 r. - 30.06.2015 r. Na bieżąco aktualizowaliśmy cały przebieg i udział BO w zaplanowanych formach wsparcia, umieszczając najważniejsze informacje na stronie internetowej tutejszego Ośrodka.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie realizacji projektu systemowego Mogę inaczej w ramach PO KL"

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJ- 2015

Data publikacji: 2015-06-30

efs-logo

W dniu 30.06.2015 r. o godz. 13.00 odbyło się w Gminnym Domu Kultury w Żarnowie spotkanie integracyjne na zakończenie projektu systemowego Mogę inaczej, realizowanego w okresie od stycznia do czerwca 2015 r.

Czytaj całość publikacji "ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJ- 2015 "

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJ- 2015 ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJ- 2015 ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJ- 2015 ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJ- 2015

ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU

Data publikacji: 2015-05-22

efs-logo

Informujemy, iż zakończyły się szkolenia zawodowe w ramach bieżącej edycji projektu systemowego Mogę inaczej.

Czytaj całość publikacji "ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU"

ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTUZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTUZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTUZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTUZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTUZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTUZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU

KURS PRAWA JAZDY KAT. B W RAMACH PROJEKTU

Data publikacji: 2015-04-21

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, iż w dniu 21.04.2015 r. 2 spośród 6 uczestniczek projektu systemowego Mogę inaczej rozpoczęły równolegle do szkoleń zawodowych - kurs prawa jazdy kat. B.

Czytaj całość publikacji "KURS PRAWA JAZDY KAT. B W RAMACH PROJEKTU"

PO TEORII CZAS NA PRAKTYKĘ

Data publikacji: 2015-04-20

efs-logo

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się szkolenia zawodowe w ramach kolejnej, już V edycji projektu systemowego Mogę inaczej, realizowanego przez Ośrodek, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj całość publikacji "PO TEORII CZAS NA PRAKTYKĘ"

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestniczek projektu systemowego "Mogę inaczej"

Data publikacji: 2015-04-13

efs-logo W dniu 13.04.2015 r. Zamawiający - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - ,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa kat. B dla dla 2 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestniczek projektu systemowego "Mogę inaczej""

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestniczek projektu systemowego "Mogę inaczej"

Data publikacji: 2015-04-13

efs-logo W dniu 13.04.2015 r. Zamawiający - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - ,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa kat. B dla dla 2 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestniczek projektu systemowego "Mogę inaczej""

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2015-04-13

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 6 uczestniczek projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

KOLEJNE ZAJĘCIA W PROJEKCIE MOGĘ INACZEJ

Data publikacji: 2015-03-26

efs-logo W dniu 26.03.2015 r. rozpoczęły się kolejne zajęcia w ramach bieżącej edycji projektu systemowego Mogę inaczej, tym razem z doradcą zawodowym.

Czytaj całość publikacji "KOLEJNE ZAJĘCIA W PROJEKCIE MOGĘ INACZEJ"

KOLEJNE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU MOGĘ INACZEJKOLEJNE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU MOGĘ INACZEJKOLEJNE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU MOGĘ INACZEJ

KOLEJNE ZAJĘCIA W PROJEKCIE MOGĘ INACZEJ

Data publikacji: 2015-03-26

efs-logo W dniu 26.03.2015 r. rozpoczęły się kolejne zajęcia w ramach bieżącej edycji projektu systemowego Mogę inaczej, tym razem z doradcą zawodowym.

Czytaj całość publikacji "KOLEJNE ZAJĘCIA W PROJEKCIE MOGĘ INACZEJ"

KOLEJNE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU MOGĘ INACZEJKOLEJNE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU MOGĘ INACZEJKOLEJNE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU MOGĘ INACZEJ

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 2 osób w ramach projektu systemowego

Data publikacji: 2015-03-24

efs-logo W związku z realizacją projektu systemowego "Mogę inaczej", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 osób.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 2 osób w ramach projektu systemowego "

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik doc 130KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 97KB)
 4. Wykaz usług (plik doc 94KB)

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 2 osób w ramach projektu systemowego "Mogę inaczej"

Data publikacji: 2015-03-24

efs-logo W związku z realizacją projektu systemowego "Mogę inaczej", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 osób.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 2 osób w ramach projektu systemowego "Mogę inaczej""

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik doc 130KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 97KB)
 4. Wykaz usług (plik doc 94KB)

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2015-03-24

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, w związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja szkoleń zawodowych dla 6 BO kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
Oferty można składać do dnia 08 kwietnia 2015 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na szkolenia zawodowe (plik doc 145KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 3. Wykaz usług (plik doc 94KB)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 97KB)

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2015-03-24

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, w związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja szkoleń zawodowych dla 6 BO kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
Oferty można składać do dnia 08 kwietnia 2015 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na szkolenia zawodowe (plik doc 145KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 3. Wykaz usług (plik doc 94KB)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 97KB)

PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJ

Data publikacji: 2015-03-20

efs-logo W dniu 20.03.2015 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach kolejnej edycji projektu Mogę inaczej. Tegoroczny projekt realizowany będzie przez pół roku tj. do 30 czerwca 2015 r. Projekt rozpoczął się treningiem kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem.

Czytaj całość publikacji "PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJ"

RUSZYŁY PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJRUSZYŁY PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJRUSZYŁY PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJRUSZYŁY PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJRUSZYŁY PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJRUSZYŁY PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJ

PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJ

Data publikacji: 2015-03-20

efs-logo W dniu 20.03.2015 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach kolejnej edycji projektu Mogę inaczej. Tegoroczny projekt realizowany będzie przez pół roku tj. do 30 czerwca 2015 r. Projekt rozpoczął się treningiem kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem.

Czytaj całość publikacji "PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJ"

 RUSZYŁY PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJ RUSZYŁY PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJ RUSZYŁY PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJ RUSZYŁY PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJ RUSZYŁY PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJ RUSZYŁY PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJ

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia zajęć z doradcą zawodowym i z psychologiem w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2015-03-05

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - ,,Organizacja i przeprowadzenie zajęć grupowych w wymiarze 10 - godz. dydaktycznych oraz zajęć indywidualnych w wymiarze 6 - godz. dydaktycznych (po 1 godz. na 1 BO) z doradcą zawodowym oraz organizacja i przeprowadzenie zajęć grupowych w wymiarze 30 godz. dydaktycznych treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem dla 6 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia zajęć z doradcą zawodowym i z psychologiem w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia zajęć z doradcą zawodowym i z psychologiem w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2015-03-05

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - ,,Organizacja i przeprowadzenie zajęć grupowych w wymiarze 10 - godz. dydaktycznych oraz zajęć indywidualnych w wymiarze 6 - godz. dydaktycznych (po 1 godz. na 1 BO) z doradcą zawodowym oraz organizacja i przeprowadzenie zajęć grupowych w wymiarze 30 godz. dydaktycznych treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem dla 6 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia zajęć z doradcą zawodowym i z psychologiem w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z doradcą zawodowym i z psychologiem dla 6 BO projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2015-02-17

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, w związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z doradcą zawodowym i z psychologiem dla 6 BO kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
Oferty można składać do dnia 03 marca 2015 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z doradcą zawodowym i z psychologiem dla 6 BO projektu systemowego ,,Mogę inaczej' (plik doc 135KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 97KB)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z doradcą zawodowym i z psychologiem dla 6 BO projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2015-02-17

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, w związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z doradcą zawodowym i z psychologiem dla 6 BO kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
Oferty można składać do dnia 03 marca 2015 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z doradcą zawodowym i z psychologiem dla 6 BO projektu systemowego ,,Mogę inaczej' (plik doc 135KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 97KB)

Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym ,,Mogę inaczej' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 2015-01-02

efs-logo Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w kolejnej edycji projektu systemowego Mogę inaczej realizowanego w 2015 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie.

Czytaj całość publikacji "Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym ,,Mogę inaczej' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Załączniki:

 1. Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym ,,Mogę inaczej' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (plik doc 334KB)

UROCZYSTE PODSUMOWANIE KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJ

Data publikacji: 2014-12-01

efs-logo W dniu 27 listopada 2014 roku w Gminnym Domu Kultury w Żarnowie odbyło się uroczyste spotkanie integracyjno - mikołajkowe podsumowujące zakończenie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie w 2014 roku.

Czytaj całość publikacji "UROCZYSTE PODSUMOWANIE KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJ"

UROCZYSTE PODSUMOWANIE KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJUROCZYSTE PODSUMOWANIE KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJUROCZYSTE PODSUMOWANIE KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJUROCZYSTE PODSUMOWANIE KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJUROCZYSTE PODSUMOWANIE KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJUROCZYSTE PODSUMOWANIE KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJ

UROCZYSTE PODSUMOWANIE KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO "MOGĘ INACZEJ"

Data publikacji: 2014-12-01

efs-logo W dniu 27 listopada 2014 roku w Gminnym Domu Kultury w Żarnowie odbyło się uroczyste spotkanie integracyjno - mikołajkowe podsumowujące zakończenie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie w 2014 roku.


Czytaj całość publikacji "UROCZYSTE PODSUMOWANIE KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO "MOGĘ INACZEJ""

Uroczyste podsumowanie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji oraz przygotowania cateringu w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2014-11-12

efs-logo W dniu 12.11.2014 r. Zamawiający - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - przygotowanie i organizacja cateringu dla 30 osób w ramach uroczystego spotkania integracyjno - mikołajkowego podsumowującego zakończenie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji oraz przygotowania cateringu w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji oraz przygotowania cateringu w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2014-11-12

efs-logo W dniu 12.11.2014 r. Zamawiający - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - przygotowanie i organizacja cateringu dla 30 osób w ramach uroczystego spotkania integracyjno - mikołajkowego podsumowującego zakończenie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji oraz przygotowania cateringu w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

W BŁYSKU FLESZA- KURS PRAWA JAZDY

Data publikacji: 2014-10-27

efs-logo W ślad za postem ze zdjęciami ze stażu, przedstawiamy poniżej zdjęcia z kursu prawa jazdy kat. B zorganizowanego w ramach projektu systemowego Mogę inaczej.

Czytaj całość publikacji " W BŁYSKU FLESZA- KURS PRAWA JAZDY"

 W BŁYSKU FLESZA- KURS PRAWA JAZDY W BŁYSKU FLESZA- KURS PRAWA JAZDY W BŁYSKU FLESZA- KURS PRAWA JAZDY W BŁYSKU FLESZA- KURS PRAWA JAZDY

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringu w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2014-10-24

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, w związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja cateringu dla 30 osób w ramach uroczystego spotkania integracyjno - mikołajkowego podsumowującego zakończenie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
Oferty można składać do dnia 07 listopada 2014 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringu w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej' (plik doc 123KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 97KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringu w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2014-10-24

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, w związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja cateringu dla 30 osób w ramach uroczystego spotkania integracyjno - mikołajkowego podsumowującego zakończenie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
Oferty można składać do dnia 07 listopada 2014 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

Załączniki:

 1. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 97KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 3. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringu w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej' (plik doc 123KB)

STAŻ W OBIEKTYWIE

Data publikacji: 2014-10-23

efs-logo Minęło już przeszło 1,5 miesiąca odkąd cztery uczestniczki tegorocznej edycji projektu systemowego Mogę inaczej rozpoczęły 3 miesięczny staż.

Czytaj całość publikacji "STAŻ W OBIEKTYWIE"

STAŻ W OBIEKTYWIESTAŻ W OBIEKTYWIESTAŻ W OBIEKTYWIESTAŻ W OBIEKTYWIESTAŻ W OBIEKTYWIESTAŻ W OBIEKTYWIESTAŻ W OBIEKTYWIESTAŻ W OBIEKTYWIE

WYJAZD DO TEATRU DO ŁODZI

Data publikacji: 2014-09-26

efs-logo Dnia 25.09.2014 r. zorganizowany został w ramach projektu systemowego Mogę inaczej wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl p.t. Boeing, boeing Marca Camolettiego.

Czytaj całość publikacji "WYJAZD DO TEATRU DO ŁODZI"

WYJAZD DO TEATRU DO ŁODZIWYJAZD DO TEATRU DO ŁODZIWYJAZD DO TEATRU DO ŁODZIWYJAZD DO TEATRU DO ŁODZIWYJAZD DO TEATRU DO ŁODZI

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. organizacji oraz przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2014-09-08

efs-logo W dniu 08.09.2014 r. Zamawiający - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - ,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa kat. B dla dla 2 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. organizacji oraz przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. organizacji oraz przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2014-09-08

efs-logo W dniu 08.09.2014 r. Zamawiający - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - ,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa kat. B dla dla 2 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. organizacji oraz przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

I N F O R M A C J A

Data publikacji: 2014-09-01

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie w ramach realizowanego projektu systemowego ,,Mogę inaczej' informuje, że od miesiąca września bieżącego roku rozpoczął się 3 - miesięczny staż dla 4 BO oraz kurs prawa jazdy kat.B dla 2 BO. W/w staże odbywają się w Delikatesy Centrum Pl. M.J. Piłsudskiego 17, 26-330 Żarnów - na stanowisku kasjera - sprzedawcy ( 3 BO ) oraz w UG w Żarnowie - na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac ( 1 BO ). Realizacja kursu prawa jazdy kat.B dla 2 BO została zlecona natomiast Ośrodkowi Szkolenia Kierowców, Nauka Jazdy ,,sz6stka Artur Reszka ul. Piotrkowska 53i 26-300 Opoczno. Wszystkim uczestnikom projektu biorących udział w w/w formach wsparcia życzymy powodzenia i sukcesu w realizacji zaplanowanych celów.

I N F O R M A C J A

Data publikacji: 2014-09-01

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie w ramach realizowanego projektu systemowego ,,Mogę inaczej' informuje, że od miesiąca września bieżącego roku rozpoczął się 3 - miesięczny staż dla 4 BO oraz kurs prawa jazdy kat.B dla 2 BO. W/w staże odbywają się w Delikatesy Centrum Pl. M.J. Piłsudskiego 17, 26-330 Żarnów - na stanowisku kasjera - sprzedawcy ( 3 BO ) oraz w UG w Żarnowie - na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac ( 1 BO ). Realizacja kursu prawa jazdy kat.B dla 2 BO została zlecona natomiast Ośrodkowi Szkolenia Kierowców, Nauka Jazdy ,,sz6stka Artur Reszka ul. Piotrkowska 53i 26-300 Opoczno. Wszystkim uczestnikom projektu biorących udział w w/w formach wsparcia życzymy powodzenia i sukcesu w realizacji zaplanowanych celów.

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat.B

Data publikacji: 2014-08-21

efs-logo W związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji oraz przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestniczek tegorocznej edycji projektu.
Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
Oferty od potencjalnych Wykonawców można składać do dnia 04 września 2014 r. do godz. 15.30.
Więcej informacji pod nr tel. 44/ 757 70 36.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat.B (plik doc 129KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 3. Wykaz usług (plik doc 94KB)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 97KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat.B

Data publikacji: 2014-08-21

efs-logo W związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji oraz przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestniczek tegorocznej edycji projektu.
Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
Oferty od potencjalnych Wykonawców można składać do dnia 04 września 2014 r. do godz. 15.30.
Więcej informacji pod nr tel. 44/ 757 70 36.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat.B (plik doc 129KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 3. Wykaz usług (plik doc 94KB)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 97KB)

SZKOLENIE ZAWODOWE Z ZAKRESU OBSŁUGI KAS FISKALNYCH

Data publikacji: 2014-08-01

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dniu 01.08.2014 r. w ramach projektu Mogę inaczej rozpoczęło się kolejne szkolenie zawodowe, tym razem pn. Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem.

Czytaj całość publikacji "SZKOLENIE ZAWODOWE Z ZAKRESU OBSŁUGI KAS FISKALNYCH"

SZKOLENIE ZAWODOWE Z ZAKRESU OBSŁUGI KAS FISKALNYCHSZKOLENIE ZAWODOWE Z ZAKRESU OBSŁUGI KAS FISKALNYCH

SZKOLENIE ZAWODOWE Z WIZAŻU, PIELĘGNACJI DŁONI I PAZNOKCI

Data publikacji: 2014-07-21

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dniu 21.07.2014 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe pn. Wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj całość publikacji "SZKOLENIE ZAWODOWE Z WIZAŻU, PIELĘGNACJI DŁONI I PAZNOKCI"

SZKOLENIE ZAWODOWE Z WIZAŻU, PIELĘGNACJI DŁONI I PAZNOKCISZKOLENIE ZAWODOWE Z WIZAŻU, PIELĘGNACJI DŁONI I PAZNOKCISZKOLENIE ZAWODOWE Z WIZAŻU, PIELĘGNACJI DŁONI I PAZNOKCISZKOLENIE ZAWODOWE Z WIZAŻU, PIELĘGNACJI DŁONI I PAZNOKCISZKOLENIE ZAWODOWE Z WIZAŻU, PIELĘGNACJI DŁONI I PAZNOKCISZKOLENIE ZAWODOWE Z WIZAŻU, PIELĘGNACJI DŁONI I PAZNOKCISZKOLENIE ZAWODOWE Z WIZAŻU, PIELĘGNACJI DŁONI I PAZNOKCISZKOLENIE ZAWODOWE Z WIZAŻU, PIELĘGNACJI DŁONI I PAZNOKCI

SZKOLENIA ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU

Data publikacji: 2014-06-20

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że rozpoczął się cykl szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego Mogę inaczej realizowanego przez Ośrodek a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj całość publikacji "SZKOLENIA ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU"

SZKOLENIA ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTUSZKOLENIA ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU

KOLEJNE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJ

Data publikacji: 2014-06-16

efs-logo Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dniu 16.06.2014 r. rozpoczęły się kolejne zajęcia w ramach tegorocznej edycji projektu Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tym razem z doradztwa zawodowego.

Czytaj całość publikacji "KOLEJNE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJ"

KOLEJNE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJKOLEJNE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJKOLEJNE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJKOLEJNE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJKOLEJNE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU MOGĘ INACZEJ

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. organizacji oraz przeprowadzenia szkoleń zawodowych i zajęć z doradcą zawodowym dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2014-06-05

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych pn. ,,Kadry i płace, ,,Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem, ,,Wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci oraz zajęć z doradcą zawodowym dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. organizacji oraz przeprowadzenia szkoleń zawodowych i zajęć z doradcą zawodowym dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. organizacji oraz przeprowadzenia szkoleń zawodowych i zajęć z doradcą zawodowym dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2014-06-05

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń zawodowych pn. ,,Kadry i płace, ,,Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem, ,,Wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci i zajęć z doradcą zawodowym dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. organizacji oraz przeprowadzenia szkoleń zawodowych i zajęć z doradcą zawodowym dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

Zapraszamy do składania ofert na organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zawodowych i zajęć z doradcą zawodowym w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2014-05-16

efs-logo W związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji oraz przeprowadzenia szkoleń zawodowych i zajęć z doradcą zawodowym dla 11 uczestników tegorocznej edycji projektu.
Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
Oferty od potencjalnych Wykonawców można składać do dnia 30 maja 2014 r.
Więcej informacji pod nr tel. 44/ 757 70 36.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dot. szkoleń zawodowych i zajęć z doradcą zawodowym (plik doc 153KB)
 2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (plik doc 98KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 97KB)

Zapraszamy do składania ofert na organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zawodowych i zajęć z doradcą zawodowym w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2014-05-16

efs-logo W związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji oraz przeprowadzenia szkoleń zawodowych i zajęć z doradcą zawodowym dla 11 uczestników tegorocznej edycji projektu.
Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
Oferty od potencjalnych Wykonawców można składać do dnia 30 maja 2014 r.
Więcej informacji pod nr tel. 44/ 757 70 36.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dot. szkoleń zawodowych i zajęć z doradcą zawodowym (plik doc 153KB)
 2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (plik doc 98KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 97KB)

PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJ

Data publikacji: 2014-04-30

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dniu 30.04.2014 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu systemowego Mogę inaczej realizowanego przez Ośrodek w 2014 r. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJ"

PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJPIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJPIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJPIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJPIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJPIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJ

PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJ

Data publikacji: 2014-04-30

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dniu 30.04.2014 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu systemowego Mogę inaczej realizowanego przez Ośrodek w 2014 r. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJ"

PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJPIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJPIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJPIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJPIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJPIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOGĘ INACZEJ

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2014-04-28

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi - przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2014-04-28

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi - przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem

Data publikacji: 2014-04-09

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej' realizowanego w 2014 roku.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem (plik doc 127KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 3. Wykaz usług (plik doc 94KB)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 97KB)

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem

Data publikacji: 2014-04-09

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej' realizowanego w 2014 roku.


Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem (plik doc 127KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 3. Wykaz usług (plik doc 94KB)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 97KB)

O G Ł O S Z E N I E

Data publikacji: 2014-01-20

efs-logo Osoby niepełnosprawne, kobiety - ofiary przemocy, sprawców przemocy, młodzież w wieku 15 - 30 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu systemowego pn. ,,Przełamać bariery. Uwolnić energię' realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Opocznie.

Czytaj całość publikacji "O G Ł O S Z E N I E"

O G Ł O S Z E N I E

Data publikacji: 2014-01-02

efs-logo Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w kolejnej edycji projektu systemowego Mogę inaczej realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie.

Czytaj całość publikacji "O G Ł O S Z E N I E"

Załączniki:

 1. O G Ł O S Z E N I E (plik doc 334KB)

O G Ł O S Z E N I E

Data publikacji: 2014-01-02

efs-logo Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w kolejnej edycji projektu systemowego Mogę inaczej realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie.

Czytaj całość publikacji "O G Ł O S Z E N I E"

Załączniki:

 1. O G Ł O S Z E N I E (plik doc 334KB)

O G Ł O S Z E N I E

Data publikacji: 2014-01-02

efs-logo Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w kolejnej edycji projektu systemowego Mogę inaczej realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie.

Czytaj całość publikacji "O G Ł O S Z E N I E"

Załączniki:

 1. O G Ł O S Z E N I E (plik doc 334KB)

Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2013-12-16

efs-logo W dniu 12 grudnia 2013 roku w Gminnym Domu Kultury w Żarnowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt systemowy ,,Mogę inaczej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie w 2013 roku.

Czytaj całość publikacji "Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2013-12-16

efs-logo W dniu 12 grudnia 2013 roku w Gminnym Domu Kultury w Żarnowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt systemowy ,,Mogę inaczej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie w 2013 roku.

Czytaj całość publikacji "Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego usługi przygotowania i organizacji cateringu dla 30 osób w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2013-11-28

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi - ,,Przygotowanie i organizacja cateringu dla 30 osób w ramach uroczystego podsumowania oraz zakończenia III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki'. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła Karczma Piwniczna ul. Biernackiego 5 26 - 300 Opoczno, której zlecona zostanie realizacja w/w usługi.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego usługi przygotowania i organizacji cateringu dla 30 osób w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2013-11-28

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi - ,,Przygotowanie i organizacja cateringu dla 30 osób w ramach uroczystego podsumowania oraz zakończenia III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła Karczma Piwniczna ul. Biernackiego 5 26 - 300 Opoczno, której zlecona zostanie realizacja w/w usługi.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringu w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2013-11-13

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, w związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja cateringu dla 30 osób w ramach uroczystego podsumowania oraz zakończenia III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
Oferty można składać do dnia 27 listopada 2013 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringu w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej' (plik doc 118KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 97KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringu w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2013-11-13

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, w związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja cateringu dla 30 osób w ramach uroczystego podsumowania oraz zakończenia III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
Oferty można składać do dnia 27 listopada 2013 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringu w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej' (plik doc 118KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 97KB)

STAŻE W RAMACH PROJEKTU MOGĘ INACZEJ

Data publikacji: 2013-09-02

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że dn. 02.09.2013r. dwóch uczestników projektu Mogę inaczej rozpoczęło 4 miesięczny staż w PHU CELNER, Filia: Plac Piłsudskiego 10 26-330 Żarnów. Staże potrwają do 31.12.2013r.

Czytaj całość publikacji "STAŻE W RAMACH PROJEKTU MOGĘ INACZEJ"

STAŻE W RAMACH PROJEKTU MOGĘ INACZEJ

Data publikacji: 2013-09-02

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że dnia 02.09.2013r. dwóch uczestników projektu Mogę inaczej rozpoczęło 4 miesięczny staż w PHU CELNER, Filia: Plac Piłsudskiego 10 26-330 Żarnów. Staże potrwają do 31.12.2013r.

Czytaj całość publikacji "STAŻE W RAMACH PROJEKTU MOGĘ INACZEJ"

RUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACY

Data publikacji: 2013-07-22

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dn. 22.07.2013 r. rozpoczęły się indywidualne zajęcia z trenerem pracy w ramach projektu Mogę inaczej.

Czytaj całość publikacji "RUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACY"

RUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACYRUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACYRUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACYRUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACYRUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACYRUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACYRUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACYRUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACY

RUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACY

Data publikacji: 2013-07-22

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dniu 22.07.2013 r. rozpoczęły się indywidualne zajęcia z trenerem pracy w ramach projektu Mogę inaczej.

Czytaj całość publikacji "RUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACY"

RUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACYRUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACYRUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACYRUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACYRUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACYRUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACYRUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACYRUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACY

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia zajęć z trenerem pracy

Data publikacji: 2013-07-09

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi - ,,Przeprowadzenia 30 - godz. zajęć grupowych i 20 - godz. indywidualnych z trenerem pracy dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia zajęć z trenerem pracy"

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia zajęć z trenerem pracy

Data publikacji: 2013-07-09

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi - ,,Przeprowadzenia 30 - godz. zajęć grupowych i 20 - godz. indywidualnych z trenerem pracy dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia zajęć z trenerem pracy"

WYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Data publikacji: 2013-06-27

efs-logo W dniu 26.06.2013 r. odbyła się autokarowa wycieczka do Kazimierza Dolnego nad Wisłą leżącego w powiecie puławskim - w Małopolskim Przełomie Wisły w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. Jednodniowy wyjazd został zorganizowany w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań o charakterze środowiskowym.

Czytaj całość publikacji "WYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH"

WYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH

WYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Data publikacji: 2013-06-27

efs-logo W dniu 26.06.2013 r. odbyła się autokarowa wycieczka do Kazimierza Dolnego nad Wisłą leżącego w powiecie puławskim - w Małopolskim Przełomie Wisły w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. Jednodniowy wyjazd został zorganizowany w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań o charakterze środowiskowym.

Czytaj całość publikacji "WYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH"

WYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCHWYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z trenerem pracy

Data publikacji: 2013-06-24

efs-logo W związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z trenerem pracy dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'. Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie. Oferty można składać do dnia 08 lipca 2013 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z trenerem pracy (plik doc 130KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 99KB)
 3. Wykaz usług (plik doc 94KB)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 97KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z trenerem pracy

Data publikacji: 2013-06-24

efs-logo W związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z trenerem pracy dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'. Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie. Oferty można składać do dnia 08 lipca 2013 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z trenerem pracy (plik doc 130KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 99KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 97KB)
 4. Wykaz usług (plik doc 94KB)

Rozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej

Data publikacji: 2013-06-24

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od m-ca czerwca 2013 r. rozpoczął realizację kolejnego instrumentu aktywizacji o charakterze zawodowym tj. przeprowadzenie szkoleń zawodowych pn.: ,,Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej dla 5 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej, ,,Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem oraz ,,Wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci dla 5 uczestniczek w/w projektu.

Czytaj całość publikacji "Rozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej"

Rozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczejRozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczejRozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczejRozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczejRozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczejRozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczejRozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczejRozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej

Rozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej

Data publikacji: 2013-06-24

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od m-ca czerwca 2013 r. rozpoczął realizację kolejnego instrumentu aktywizacji o charakterze zawodowym tj. przeprowadzenie szkoleń zawodowych pn.: ,,Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej dla 5 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej, ,,Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem oraz ,,Wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci dla 5 uczestniczek w/w projektu.

Czytaj całość publikacji "Rozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej"

Rozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczejRozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczejRozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczejRozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczejRozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczejRozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczejRozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczejRozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej

Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie 1-dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Kazimierza Dolnego nad Wisłą w ramach projektu

Data publikacji: 2013-06-03

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi - Organizacja 1-dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Kazimierza Dolnego nad Wisłą dla 25 osób w ramach projektu Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie 1-dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Kazimierza Dolnego nad Wisłą w ramach projektu "

Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie 1-dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Kazimierza Dolnego nad Wisłą w ramach projektu

Data publikacji: 2013-06-03

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi - Organizacja 1-dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Kazimierza Dolnego nad Wisłą dla 25 osób w ramach projektu Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie 1-dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Kazimierza Dolnego nad Wisłą w ramach projektu "

Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2013-05-27

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych pn. ,,Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej, ,,Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem, ,,Wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2013-05-27

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych pn. ,,Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej, ,,Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem, ,,Wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie 1 - dniowego wyjazdu edukacyjno - integracyjnego do Kazimierza Dolnego nad Wisłą w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2013-05-15

efs-logo W związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja 1 - dniowego wyjazdu edukacyjno - integracyjnego dla 25 osób do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie. Oferty można składać do dnia 29 maja 2013 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 95KB)
 3. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie 1 - dniowego wyjazdu edukacyjno - integracyjnego do Kazimierza Dolnego nad Wisłą w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej' (plik doc 121KB)

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie 1 - dniowego wyjazdu edukacyjno - integracyjnego do Kazimierza Dolnego nad Wisłą w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2013-05-15

efs-logo W związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja 1 - dniowego wyjazdu edukacyjno - integracyjnego dla 25 osób do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie. Oferty można składać do dnia 29 maja 2013 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 95KB)
 3. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie 1 - dniowego wyjazdu edukacyjno - integracyjnego do Kazimierza Dolnego nad Wisłą w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej' (plik doc 121KB)

Rozpoczęcie działań aktywizacyjnych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej

Data publikacji: 2013-05-15

efs-logo W okresie od 29.04.2013 - 10.05.2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przystąpił do realizacji pierwszego z trzech instrumentów aktywnej integracji przewidzianych w projekcie ,,Mogę inaczej tj. instrumentu aktywizacji społecznej.

Czytaj całość publikacji "Rozpoczęcie działań aktywizacyjnych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej"

Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'

Rozpoczęcie działań aktywizacyjnych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej

Data publikacji: 2013-05-15

efs-logo W okresie od 29.04.2013 - 10.05.2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przystąpił do realizacji pierwszego z trzech instrumentów aktywnej integracji przewidzianych w projekcie ,,Mogę inaczej tj. instrumentu aktywizacji społecznej.

Czytaj całość publikacji "Rozpoczęcie działań aktywizacyjnych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej"

Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'Trening kompetencji społecznych ,,Uwierz w siebie'

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2013-05-09

efs-logo W związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej' pn.: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej; Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem; Wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci. Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie. Oferty można składać do dnia 23 maja 2013 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej' (plik doc 159KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 99KB)
 3. Wykaz usług (plik doc 94KB)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 96KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2013-05-09

efs-logo W związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej' pn.: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej; Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem; Wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci. Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie. Oferty można składać do dnia 23 maja 2013 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU ,,MOGĘ INACZEJ' (plik doc 159KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 99KB)
 3. Wykaz usług (plik doc 94KB)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (plik doc 96KB)

Spotkanie integracyjno - organizacyjne w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2013-04-29

efs-logo W dniu 29 kwietnia 2013 roku w Domu Kultury w Żarnowie odbyło się spotkanie integracyjno - organizacyjne pracowników GOPS z 10 mieszkańcami gminy Żarnów zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Mogę inaczej realizowanym przez Ośrodek w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie integracyjno - organizacyjne w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

SPOTKANIE INTEGRACYJNO - ORGANIZACYJNE W RAMACH PROJEKTU ,,MOGĘ INACZEJ'SPOTKANIE INTEGRACYJNO - ORGANIZACYJNE W RAMACH PROJEKTU ,,MOGĘ INACZEJ'SPOTKANIE INTEGRACYJNO - ORGANIZACYJNE W RAMACH PROJEKTU ,,MOGĘ INACZEJ'SPOTKANIE INTEGRACYJNO - ORGANIZACYJNE W RAMACH PROJEKTU ,,MOGĘ INACZEJ'SPOTKANIE INTEGRACYJNO - ORGANIZACYJNE W RAMACH PROJEKTU ,,MOGĘ INACZEJ'

Spotkanie integracyjno - organizacyjne w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'

Data publikacji: 2013-04-29

efs-logo W dniu 29 kwietnia 2013 roku w Domu Kultury w Żarnowie odbyło się spotkanie integracyjno - organizacyjne pracowników GOPS z 10 mieszkańcami gminy Żarnów zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Mogę inaczej realizowanym przez Ośrodek w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie integracyjno - organizacyjne w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'"

SPOTKANIE INTEGRACYJNO - ORGANIZACYJNE W RAMACH PROJEKTU ,,MOGĘ INACZEJ'SPOTKANIE INTEGRACYJNO - ORGANIZACYJNE W RAMACH PROJEKTU ,,MOGĘ INACZEJ'SPOTKANIE INTEGRACYJNO - ORGANIZACYJNE W RAMACH PROJEKTU ,,MOGĘ INACZEJ'SPOTKANIE INTEGRACYJNO - ORGANIZACYJNE W RAMACH PROJEKTU ,,MOGĘ INACZEJ'SPOTKANIE INTEGRACYJNO - ORGANIZACYJNE W RAMACH PROJEKTU ,,MOGĘ INACZEJ'

Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych pn. ,,Uwierz w siebie

Data publikacji: 2013-04-22

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi - przeprowadzenia treningu kompetencji społecznych pn. Uwierz w siebie dla 10 uczestników projektu systemowego Mogę inaczej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami ocen zawartych w zapytaniu ofertowym przedmiotowego zamówienia uzyskał Ośrodek Szkoleniowy "A.T." s.c. w Opocznie - któremu zlecona zostanie realizacja w/w usługi.Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych pn. ,,Uwierz w siebie

Data publikacji: 2013-04-22

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi - przeprowadzenia treningu kompetencji społecznych pn. Uwierz w siebie dla 10 uczestników projektu systemowego Mogę inaczej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami ocen zawartych w zapytaniu ofertowym przedmiotowego zamówienia uzyskał Ośrodek Szkoleniowy "A.T." s.c. w Opocznie - któremu zlecona zostanie realizacja w/w usługi.


Kolejna edycja projektu systemowego ,,Mogę inaczej' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 2013-04-11

efs-logo Z wielką satysfakcją informujemy, że w dniu 31.01.2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek o dofinansowanie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Kolejna edycja projektu systemowego ,,Mogę inaczej' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Kolejna edycja projektu systemowego ,,Mogę inaczej' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kolejna edycja projektu systemowego ,,Mogę inaczej' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 2013-04-11

efs-logo Z wielką satysfakcją informujemy, że w dniu 31.01.2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek o dofinansowanie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Kolejna edycja projektu systemowego ,,Mogę inaczej' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Kolejna edycja projektu systemowego ,,Mogę inaczej' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ,,Treningu kompetencji społecznych'

Data publikacji: 2013-04-03

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Treningu kompetencji społecznych.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ,,Treningu kompetencji społecznych'"

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik doc 99KB)
 2. Wykaz usług (plik doc 94KB)
 3. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ,,Treningu kompetencji społecznych' (plik doc 125KB)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ,,Treningu kompetencji społecznych'

Data publikacji: 2013-04-03

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Treningu kompetencji społecznych.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ,,Treningu kompetencji społecznych'"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ,,Treningu kompetencji społecznych' (plik doc 125KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 99KB)
 3. Wykaz usług (plik doc 94KB)

Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym ,,Mogę inaczej' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 2013-01-18

efs-logo Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w kolejnej edycji projektu systemowego Mogę inaczej realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie.

Czytaj całość publikacji "Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym ,,Mogę inaczej' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym ,,Mogę inaczej' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PODSUMOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,MOGĘ INACZEJ'

Data publikacji: 2012-12-18

efs-logo W dniu 6 grudnia 2012 roku w Gminnym Domu Kultury w Żarnowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt systemowy ,,Mogę inaczej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie w 2012 roku.

Czytaj całość publikacji "PODSUMOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,MOGĘ INACZEJ'"

WYCIECZKA DO KRAKOWA W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Data publikacji: 2012-10-10

efs-logo W dniu 19 września 2012 r. odbyła się autokarowa wycieczka do Krakowa. Jednodniowy wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pt. ,,Mogę inaczej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań o charakterze środowiskowym.

Czytaj całość publikacji "WYCIECZKA DO KRAKOWA W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH"

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU MOGĘ INACZEJ

Data publikacji: 2012-09-05

efs-logo W dniu 27 sierpnia 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie rozpoczął realizację kolejnego instrumentu aktywizacji o charakterze edukacyjnym tj. przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. ,,Kucharz z obsługą przyjęć okolicznościowych dla 8 uczestniczek projektu systemowego ,,Mogę inaczej.

Czytaj całość publikacji "ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU MOGĘ INACZEJ"

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Data publikacji: 2012-07-26

efs-logo W związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej' Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia zawodowego.

Załączniki:

 1. Wykaz usług (plik doc 102KB)
 2. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO (plik doc 166KB)
 3. Formularz ofertowy (plik doc 104KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP METALOWEJ SZAFY NA DOKUMENTY

Data publikacji: 2012-07-18

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik doc 106KB)

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Data publikacji: 2012-07-11

efs-logo W dniu 10 lipca 2012 r. w Domu Kultury w Żarnowie ostatecznie zakończyły się zajęcia prowadzone w formie warsztatów indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym - Panią Emilią Pytlik.

Czytaj całość publikacji "ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Z DORADCĄ ZAWODOWYM"

WYJAZD DO KINA HELIOS W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Data publikacji: 2012-06-25

efs-logo Dnia 21 czerwca 2012 roku beneficjentki projektu systemowego PO KL "Mogę inaczej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie wraz z rodzinami wzięły udział w wyjeździe do kina Heliosmieszczącego się w Galerii Focus Mall w Piotrkowie Tryb. na francuski film pt. ,,Nietykalni.

Czytaj całość publikacji "WYJAZD DO KINA HELIOS W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM"

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Data publikacji: 2012-06-20

efs-logo Od 30 maja bieżącego roku uczestniczki projektu ,,Mogę inaczej wzięły udział w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym Panią Emilią Pytlik.W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie wyżej wymienionego zadania, wybrano ofertę złożoną przez Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Sp.z.o.o. w Łodzi.

Czytaj całość publikacji "ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM"

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ CYKLU WARSZTATÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Data publikacji: 2012-04-27

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik doc 113KB)

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Data publikacji: 2012-04-20

efs-logo W okresie od 16.04.2012 r. do 31.05.2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji pierwszego z trzech instrumentów aktywnej integracji przewidzianych w projekcie ,,Mogę inaczej tj. instrumentu aktywizacji społecznej.

Czytaj całość publikacji "ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM"

SPOTKANIE ORGANIZACYJNO - INTEGRACYJNE

Data publikacji: 2012-04-19

efs-logo W dniu 11 kwietnia 2012 roku w Domu Kultury w Żarnowie odbyło się spotkanie organizacyjno-integracyjne pracowników GOPS z 8 mieszkankami gminy Żarnów zakwalifikowanych do projektu systemowego Mogę inaczej realizowanego przez Ośrodek w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "SPOTKANIE ORGANIZACYJNO - INTEGRACYJNE "

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK I FOTELI BIUROWYCH

Data publikacji: 2012-04-18

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik doc 113KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP KOMPUTERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

Data publikacji: 2012-03-30

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP KOMPUTERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (plik doc 90KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PLAKATÓW

Data publikacji: 2012-03-26

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z realizacją projektu ,, Mogę inaczej' zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu graficznego i druku plakatów promocyjnych.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PLAKATÓW (plik doc 95KB)

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,MOGĘ INACZEJ'

Data publikacji: 2012-03-13

efs-logo W dniu 18 listopada 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pt. Mogę inaczej na rok 2012 .

Czytaj całość publikacji "ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,MOGĘ INACZEJ'"

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ Z PSYCHOLOGIEM

Data publikacji: 2012-03-13

efs-logo W związku z realizacją projektu systemowego "Mogę inaczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu warsztatów z psychologiem pn.,,Trening kompetencji psychospołecznych'.

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ Z PSYCHOLOGIEM"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik doc 34KB)
 2. WZÓR OFERTY (plik doc 84KB)
Link do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoLink do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ŁodziLink do STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOCZNIELink do Urządu Gminy ŻarnówLink do Domu Pomocy Społecznej w NiemojowicachLink do Warsztatów Terapii Zajęciowej w ŻarnowieLink do Fundacji INTERREGION Centrum Integracji Społecznej Zielone ŚwiatłoLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie OpocznoLink do Powiatowego Urzędu Pracy w OpocznieLink do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia