Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

PUNKTY NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA/ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATESKIE POWIAT OPOCZYŃSKI

Data publikacji: 2022-01-11

Załączniki:

 1. PUNKTY NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA/ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATESKIE POWIAT OPOCZYŃSKI (plik pdf 1506KB)

Informacje dotyczące dodatku osłonowego

Data publikacji: 2022-01-11

W dniu 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, będącym elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.).

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o dodatek osłonowy będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  przy ul. Opoczyńskiej 5 lub drogą elektroniczną ePUAP (/GOPS_Zarnow/SkrytkaESP), emp@tia.

Więcej informacji pod nr tel. 44 757 73 62.

 

dodatek osłonowy

Załączniki:

 1. Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy (plik pdf 157KB)
 2. Wzór wnioskuu o dodatek osłonowy (plik pdf 346KB)

W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie będzie nieczynny

Data publikacji: 2021-12-17

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Wigilię (piątek 24.12.2021 r.) oraz w piątek po Święcie Trzech Króli (07.01.2022) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Załączniki:

 1. Zarządenie (plik pdf 1203KB)
 2. Zarządzenie nr 5/2021 wersja dostępna (plik pdf 133KB)

Ponowne rozpatrzenie złożonych ofert dotyczących usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2021-11-23

W dniu 23.11.2021 roku Zamawiający - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          w Żarnowie dokonał ponownego rozpatrzenia złożonych ofert dotyczących usług schronienia z usługami opiekuńczymi w związku z wycofaniem oferty przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy ,,PANACEUM’’, ul. Sucharskiego 87a, 97-500 Radomsko. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto na realizację usługi - ,, Świadczenie usług schronienia  w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów’’.

Załączniki:

 1. Ponowne rozstrzygnięcie złożonych ofert (plik pdf 1149KB)

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów’’

Data publikacji: 2021-11-15

W dniu 15.11.2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów''.

Załączniki:

 1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów’’ (plik pdf 1295KB)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2021-10-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów Oferty cenowe można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem poczty a także drogą elektroniczną na adres e-mail:gops_zarnow@o2.pl w terminie do 08.11.2021 r. do godz. 12.00.

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 6813KB)
 2. Zapytanie ofertwoe, wersja dostępna (plik pdf 416KB)
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków, załącznik nr 2, wersja dostępna (plik pdf 251KB)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, wersja dostępna (plik pdf 238KB)
 5. Umowa, załącznik nr 4, wersja dostęna (plik pdf 356KB)
 6. Klauzula informacyjna, wersja dostępna (plik pdf 225KB)
 7. Formularz ofertowy (plik pdf 352KB)

PODZIĘKOWANIA

Data publikacji: 2021-10-15

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Żarnów, którzy włączyli się w akcję charytatywną „Szafowanie” na rzecz chorej Zosi Bigos z Tomaszowa Mazowieckiego. Zebraliśmy więcej niż się spodziewaliśmy. Efekt zbiórki możecie Państwo obejrzeć na dołączonych zdjęciach.

Szczególne podziękowania ślemy Panu Marcinowi Sieroniowi, który nieodpłatnie przewiózł w/w rzeczy do Tomaszowa Mazowieckiego w dniu 14.10.2021 r., gdzie miał miejsce finał przeprowadzanej zbiórki.

Ufamy, że Nasza „cegiełka” przyczyni się do szybszego powrotu do zdrowia małej Zosi.

 

RAZEM możemy więcej.

Worki z używanymi tesktyliami Samochód ciężarowy załadowany używanymi tekstyliami

ZBIÓRKA CHARYTATYWNA DLA ZOSI BIGOS

Data publikacji: 2021-10-05

Wójt Gminy Żarnów wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarnowie pragnie włączyć się w akcję „Szafowanie”, organizowanej przez Urząd Gminy w Rzeczycy. Jest to akcja charytatywna dla 4-miesięcznej Zosi Bigos, mieszkanki Tomaszowa Mazowieckiego, chorującej na SMA-1. Akcja polega na zbiórce używanych tekstyliów na leczenie małej Zosi.

Zosia urodziła się 30 kwietnia 2021 roku. Zdiagnozowano u niej SMA1- rdzeniowy zanik mięśni typu 1, która doprowadza do stopniowego zaniku mięśni odpowiedzialnych za ruch oraz biorących udział w oddychaniu i przełykaniu, nieleczona prowadzi do śmierci przed drugim rokiem życia. Obecnie Zosia znajduje się pod okiem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie zakwalifikowano ją do programu leczenia nusinersenem. Ogromną szansą dla Zosi jest terapia genowa, która jest bardzo skuteczna w zahamowaniu choroby, jednak dużym ograniczeniem jest jej koszt ok. 9,5 milionów zł oraz waga dziecka, która nie może przekroczyć 13,5 kg, aby można było ją wdrożyć.

W związku z powyższym Wójt Gminy Żarnów ogłasza zbiórkę używanej i niepotrzebnej odzieży, butów, koców, firan, pościeli, ręczników, torebek, plecaków, pluszaków itp. (niezależnie od ich stanu i stopnia zużycia) na terenie gminy Żarnów na rzecz małej Zosi.

Zbiórka odbędzie się w dniach 11.10.2021 r. (poniedziałek) i 12.10.2021 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 do 13.00 w remizie OSP w Żarnowie. Używane rzeczy powinny być zapakowane w worki foliowe.

Liczy się każdy kilogram. Dochód z akcji w całości zostanie przeznaczony na leczenie chorej Zosi.

Wobec powyższego, zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich mieszkańców gminy Żarnów o włączenie się w w/w akcję charytatywną.

Pomóżmy małej Zosi wrócić do zdrowia!

Zachęcamy Państwa również do odwiedzenia strony internetowej: https://www.siepomaga.pl/zosia-sma, gdzie uruchomiona została zbiórka pieniędzy na leczenie Zosi i dokonywania indywidualnych wpłat na konto dziewczynki.

 

zdjęcie Zosi

Harmonogram wydawania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2020 w miesiącu wrześniu 2021 r.

Data publikacji: 2021-09-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w m-cu wrześniu 2021 r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów w ramach Podprogramu 2020, wydawana będzie w następujących terminach:

* w dniach: 22.09.2021 r. (środa), 23.09.2021 r. (czwartek) i 24.09.2021 (piątek) żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:

Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice

* zaś w dniach: 27.09.2021 r. (poniedziałek) i 28.09.2021 r. (wtorek) żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:

Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka.

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach w godzinach od 8.00 do 14.00.

Ponadto w dniach: 29.09.2021 r., 30.09.2021 r. i 01.10.2021 r. pomoc żywnościowa wydawana będzie wszystkim tym osobom (niezależnie od miejscowości), które nie odebrały żywności w terminach podanych powyżej. W tych dniach pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie OSP w Chełstach w godzinach od 8.00 do 13.00.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, prosimy osoby zgłaszające się po odbiór pomocy żywnościowej o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, tj. o utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą, co najmniej 2 metrów oraz zachowanie pozostałych środków ostrożności.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

Data publikacji: 2021-08-04

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - ,, Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji w/w usługi wpłynęła 1 oferta od wykonawcy. Ofertę tę złożyła Firma Handlowo -Usługowa Dorota Rudzka, Rożenek 5, 26 -337 Aleksandrów, której to zlecona zostanie realizacja w/w usługi.
 

Załączniki:

 1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów (plik pdf 980KB)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Data publikacji: 2021-07-28

Dnia 09 sierpnia 2021 roku od 9:00 do 14:00 w Wiejskim Domu Kultury, Miedzna Murowana, ul. Główna 2 organizowany będzie przez Gminnego Komisarza Spisowego - spis ludności.

GUS plakat

Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów 2021/2022

Data publikacji: 2021-07-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi pn. " Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe- wersja oryginalna (plik pdf 4848KB)
 2. Zapytanie ofertowe- wersja dostęna (plik pdf 683KB)
 3. Formularz ofertowy- wersja dostępna (plik pdf 404KB)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z zamwiającym-wersja dostępna (plik pdf 363KB)
 5. Klauzula informacyjna -wersja dostępna (plik pdf 225KB)

Nowe zasady przyznawania świadczenia 300+ (,, Dobry Start’’)

Data publikacji: 2021-07-09

Od lipca tego roku za obsługę programu Dobry Start odpowiada ZUS.

Wnioski można składać do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy PUE ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.

Świadczenie w wysokości 300 zł trafi na wskazany numer rachunku bankowego do końca września (w przypadku wniosków złożonych do 31 sierpnia), lub w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku (jeśli wpłyną po 31 sierpnia).

Infografika Dobry StartInfografika Dobry StartInfografika Dobry Start

Harmonogram wydawania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2020 w miesiącu lipcu 2021 r.

Data publikacji: 2021-06-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w m-cu lipcu 2021 r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów w ramach Podprogramu 2020, wydawana będzie w następujących terminach:

* w dniach: 05.07.2021 r. (poniedziałek), 06.07.2021 r. (wtorek) i 07.07.2021 (środa) żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:

Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice

* zaś w dniach: 08.07.2021 r. (czwartek) i 09.07.2021 r. (piątek) żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:

Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka.

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach w godzinach od 8.00 do 14.00.

Ponadto w dniach: 12.07.2021 r., 13.07.2021 r. i 14.07.2021 r. pomoc żywnościowa wydawana będzie wszystkim tym osobom (niezależnie od miejscowości), które nie odebrały żywności w terminach podanych powyżej. W tych dniach pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie OSP w Chełstach w godzinach od 8.00 do 13.00.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, prosimy osoby zgłaszające się po odbiór pomocy żywnościowej o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, tj. o utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą, co najmniej 2 metrów oraz zachowanie pozostałych środków ostrożności.

Informacja związana z rozpoczęciem realizowania wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów.

Data publikacji: 2021-06-24

Od 23 czerwca 2021 roku rachmistrzowie rozpoczną wywiady bezpośrednie. Informacja dotyczy osób, które nie spisały się dotychczas przez internet lub telefonicznie.

Informacja związana z rozpoczęciem realizowania wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów. Informacja związana z rozpoczęciem realizowania wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów.

Informacja dotycząca realizacji rządowego programu ,,Dobry Start'.

Data publikacji: 2021-06-21

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 roku, realizacją programu ,,Dobry Start'' począwszy od ustalenia prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie się zajmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny- mKDR w aplikacji mObywatel

Data publikacji: 2021-06-21

Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Dzięki mKDR rodziny wielodzietne mogą korzystać z bogatej oferty zniżek i uprawnień oferowanych przez instytucje publiczne i firmy m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Czytaj całość publikacji "Zmiany w Karcie Dużej Rodziny- mKDR w aplikacji mObywatel "

Ważna informacja! Zmiana czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie

Data publikacji: 2021-06-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od dnia 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do odwołania zmienia godziny urzędowania i będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Załączniki:

 1. Informacja Zmiana czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie (plik pdf 987KB)

Broszura- potrzeby chorych.pdf

Data publikacji: 2021-05-26

Załączniki:

 1. Broszura- potrzeby chorych.pdf (plik pdf 5837KB)

Kampania informacyjna "Alzheimer - rozumiem - wspieram"

Data publikacji: 2021-05-26

Załączniki:

 1. Kampania informacyjna "Alzheimer - rozumiem - wspieram" (plik pdf 51KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2021-05-21

Nie czekaj na ostatnią chwilę! Aktywuj swój Bon Turystyczny już teraz i zaplanuj czas z dziećmi w jednym z tysięcy wspaniałych miejsc w Polsce.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE"

plakat promujący bon turystyczny

Szczepienia przeciwko COVID-19

Data publikacji: 2021-05-21

Poniżej zamieszczamy link do materiałów promocyjnych odnośnie szczepień przeciwko COVID-19
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/

Zachęcamy do zapoznania się z treścią w/w materiałów.

Live MRiPS, GUS i „Głosu Seniora” – Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów

Data publikacji: 2021-05-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Główny Urząd Statystyczny i „Głos Seniora” organizuje w piątek 14 maja br. o  godz. 14:00 na swoich profilach Facebook transmisję online pn. Jak Bezpiecznie się spisać. Porady spisowe dla seniorów.

Wydarzenie zorganizowane jest w związku z trwającym od 1 kwietnia do 30 września br.  Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje także seniorów, którym GUS stara się zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i wiedzę niezbędną do wypełnienia tego obywatelskiego obowiązku.

Wydarzenie poprowadzi p. Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia MANKO oraz Redaktor Naczelny „Głosu Seniora”. Jego gościem będzie Prezes GUS dr Dominik Rozkrut – Generalny Komisarz Spisowy. Podczas spotkania poruszone zostaną wszystkie tematy związane z bezpiecznym udziałem seniorów w spisie powszechnym. W trakcie wydarzenia seniorzy dowiedzą się jak spisać się bezpiecznie, jakie sytuacje powinny zwrócić ich uwagę, jakie działania rachmistrzów nie powinny mieć miejsca, jak zweryfikować ich tożsamość itd.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Plakat jak bezpiecznie się spisać. Porady spisowe dla seniorów.

Harmonogram wydawania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2020 w miesiącu maju 2021 r.

Data publikacji: 2021-05-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w m-cu maju 2021 r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów w ramach Podprogramu 2020, wydawana będzie w następujących terminach:

* w dniach: 17.05.2021 r. (poniedziałek) i 18.05.2021 r. (wtorek) żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:

Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka


* zaś w dniach: 19.05.2021 r. (środa), 20.05.2021 r. (czwartek) i 21.05.2021 r. (piątek) żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:

Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice.

 

Ponadto w dniach: 24.05.2021 r., 25.05.2021 r. i 26.05.2021 r. pomoc żywnościowa wydawana będzie wszystkim tym osobom (niezależnie od miejscowości), które nie odebrały żywności w terminach podanych powyżej.

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach w godzinach od 9.00 do 14.00.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, prosimy osoby zgłaszające się po odbiór pomocy żywnościowej o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, tj. o utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą, co najmniej 2 metrów oraz zachowanie pozostałych środków ostrożności.

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Data publikacji: 2021-05-06

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia i będzie trwał do 30 września 2021 roku

Załączniki:

 1. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (plik pdf 717KB)
 2. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (plik docx 191KB)

Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów

Data publikacji: 2021-05-06

Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów

Harmonogram wydawania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2020 w miesiącu kwietniu 2021 r.

Data publikacji: 2021-04-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w m-cu kwietniu 2021 r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów w ramach Podprogramu 2020, wydawana będzie w następujących terminach:

* w dniach: 07.04.2021 r. (środa), 08.04.2021 r. (czwartek) i 09.04.2021 r. (piątek) żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:

Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice

* zaś w dniach: 12.04.2021 r. (poniedziałek) i 13.04.2021 r. (wtorek) żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:

Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka.

Ponadto w dniach: 14.04.2021 r., 15.04.2021 r. i 16.04.2021 r. pomoc żywnościowa wydawana będzie wszytkim tym osobom (niezależnie od miejscowości), które nie odebrały żywności w terminach podanych powyżej.

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach w godzinach od 9.00 do 14.00.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, prosimy osoby zgłaszające się po odbiór pomocy żywnościowej o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, tj. o utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą, co najmniej 2 metrów oraz zachowanie pozostałych środków ostrożności.

Zarządzenie Nr 2/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie z dnia 30.03.2021 r.

Data publikacji: 2021-03-31

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w 2021 roku dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Żarnowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Kierowika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie Nr 2/2021 z dnia 30.03.2021 r.pdf. w formie dostępnej (plik pdf 221KB)
 2. Zarządzenie Nr 2/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie z dnia 30.03.2021 r. pdf. (plik pdf 713KB)

ROZTRZYGNIĘCIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH

Data publikacji: 2021-03-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych w Ośrodku.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Inspekotr ds. organizacyjnych (plik pdf 745KB)

Wsparcie dla mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego

Data publikacji: 2021-03-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Opocznie oferuje wsparcie dla mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego niżej wymienionych specjalistów:

 • pedagoga
 • psychologa
 • radcy prawnego
 • terapeuty rodzinnego
 • i terapeuty uzależnień.

Zapisy do specjalistów przyjmowane są w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie (p.21), przy ul. Kwiatowej 1 a lub pod nr tel. 44 736 14 64.

Telefon interwencyjny 786-042-269.

Plakat informujący o rodzaju wsparcia, jakie mogą uzyskać osoby z Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Opocznie

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH

Data publikacji: 2021-03-12

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych.

Szczegóły w załączniku pn. ogłoszenie o naborze.

Czytaj całość publikacji "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH"

Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna (plik doc 44KB)
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (plik doc 33KB)
 3. Ogłoszenie o naborze (plik docx 18KB)

Harmonogram wydawania żywności w ramach Podprogramu 2020

Data publikacji: 2021-02-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od dnia 15.02.2021 r. będą wydawane artykuły spożywcze w ramach Podprogramu 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby, którym wydane zostały skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej, prosimy o zgłaszanie się po odbiór żywności według niżej zamieszczonego harmonogramu.

Harmonogram wydawania żywności dla mieszkańców gm. Żarnów w miesiącu lutym 2021:

 • w dniach: 15.02.2021 r., 16.02.2021 r., 22.02.2021 r. i 23.02.2021 r. żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości: Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka
 • z kolei w dniach: 17.02.2021 r., 18.02.2021 r., 19.02.2021 r., 24.02.2021 r., 25.02.2021 r. i 26.02.2021 r. żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym: Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice.

Żywność wydawana będzie w Remizie OSP w Chełstach w godz. od 9.00 do 14.00.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, prosimy osoby zgłaszające się po odbiór pomocy żywnościowej o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zachowanie odległości.

Informację o kolejnych terminach wydawania żywności będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka: www.zarnow.gopsinfo.pl, w zakładce aktualności, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żarnowie: www.zarnow.eu oraz na tablicy ogłoszeń GOPS, Urzędu Gminy w Żarnowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach.

Nowe skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

Data publikacji: 2021-01-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od poniedziałku 01.02.2021 r. będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej na Podprogram 2020.

Podprogram 2020 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

O pomoc żywnościową w ramach Podprogramu mogą ubiegać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1876), których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Zestaw na Podprogram 2020 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27 kg, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe:

- groszek z marchewką 3,20 kg
- koncentrat pomidorowy 1,12 kg
- buraczki wiórki 1,40 kg
- powidła śliwkowe 1,50 kg
- mus jabłkowy 1,44 kg
- fasolka po bretońsku 1,50 kg

2) Artykuły skrobiowe:

- makaron jajeczny świderki 5,00 kg
- płatki owsiane 1,00 kg
- ryż biały 2,00 kg
- kasza jęczmienna 1,50 kg
- herbatniki maślane 0,40 kg

3) Artykuły mleczne:

- mleko UHT 7 l
- ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg

4) Artykuły mięsne:

- szynka drobiowa 2,40 kg
- szynka wieprzowa mielona 1,20 kg
- pasztet drobiowy 0,32 kg
- filet z makreli w oleju 1,19 kg

5) Cukier:

- cukier biały 4 kg
- miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg

6) Tłuszcze:

- olej rzepakowy 4 l

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem w/w pomocy żywnościowej, prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka wraz z dokumentami przedstawiającymi miesięczne dochody osoby/rodziny netto (osoby zgłaszające się w m-cu lutym przedstawiają dochody z m-ca stycznia 2021r.).

Więcej informacji pod nr tel. 44 757 70 36.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoLink do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ŁodziLink do STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOCZNIELink do Urządu Gminy ŻarnówLink do Domu Pomocy Społecznej w NiemojowicachLink do Warsztatów Terapii Zajęciowej w ŻarnowieLink do Fundacji INTERREGION Centrum Integracji Społecznej Zielone ŚwiatłoLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie OpocznoLink do Powiatowego Urzędu Pracy w OpocznieLink do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia