Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Data publikacji: 2022-08-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z dnia 18.07.2022 roku dotyczącego ,,Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów” .

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego (plik pdf 1022KB)

Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów 2022/2023

Data publikacji: 2022-07-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi pn. " Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe wersja oryginalna (plik pdf 1133KB)
 2. Zapytanie ofertowe wersja dostępna (plik pdf 5292KB)
 3. Formularz ofertowy- wersja oryginalna (plik docx 18KB)
 4. Formularz ofertowy- wersja dostępna (plik pdf 706KB)
 5. Oświadczenie o braku powiązań- wersja oryginalna (plik docx 15KB)
 6. Oświadczenie o braku powiązań- wersja dostępna (plik pdf 665KB)
 7. Klauzula informacyjna- wersja oryginalna (plik docx 16KB)
 8. Klauzula informacyjna- wersja dostępna (plik pdf 388KB)

Harmonogram wydawania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 w miesiącu lipcu 2022 r.

Data publikacji: 2022-07-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w m-cu lipcu 2022 r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów w ramach Podprogramu 2021, wydawana będzie w następujących terminach:

* w dniach: 14.07.2022 r. (czwartek) i 15.07.2022 r. (piątek) żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:

Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice

* zaś w dniach: 18.07.2022 r. (poniedziałek) i 19.07.2022 r. (wtorek) żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:

Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka.

W pozostałych dniach, tj.: 20.07.2022 r., 21.07.2022 r. i 22.07.2022 r. pomoc żywnościowa wydawana będzie wszystkim tym osobom (niezależnie od miejscowości), które nie odebrały żywności w terminach podanych powyżej.

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w godzinach od 8.00 do 14.00 w budynku, gdzie niegdyś znajdowała się hydrofornia w Żarnowie.

 

Ważna informacja! Zmiana czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie

Data publikacji: 2022-06-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje że od dnia 28.06.2022 r. (wtorek) do dnia 31 sierpnia 2022 roku (środa) zmienia godziny urzędowania i będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach          

 700 – 1500.

Zaproszenie na szkolenie dla seniorów z terenu powiatu opoczyńskiego

Data publikacji: 2022-05-26

Zaproszenie na szkolenie dla seniorów z terenu powiatu opoczyńskiego organizowane przez Fundację European Concept Consulting Foundation z Łodzi zaproszenie na szkolenie dla seniorów z terenu powiatu opoczyńskiego organizowane przez Fundację European Concept Consulting Foundation z Łodzi .

Zaproszenie na szkolenie dla seniorów

Nowe skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2022-04-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od poniedziałku 04.04.2022 r. będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej na Podprogram 2021.

Podprogram 2021 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

O pomoc żywnościową w ramach Podprogramu mogą ubiegać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.), których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320 zł dla osoby w rodzinie.

Zestaw na Podprogram 2021 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe:

- groszek z marchewką 3,20 kg
- koncentrat pomidorowy 1,12 kg
- powidła śliwkowe 1,50 kg


2) Artykuły skrobiowe:

- makaron jajeczny świderki 4,50 kg
- kasza jęczmienna 1 kg

3) Artykuły mleczne:

- mleko UHT 5 l

4) Artykuły mięsne:

- szynka drobiowa 1,80 kg
- szynka wieprzowa mielona 1,20 kg
- filet z makreli w oleju 0,85 kg

5) Cukier:

- cukier biały 4 kg

6) Tłuszcze:

- olej rzepakowy 4 l

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem w/w pomocy żywnościowej, prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka wraz z dokumentami przedstawiającymi miesięczne dochody osoby/rodziny netto (osoby zgłaszające się w m-cu kwietniu przedstawiają dochody z m-ca marca 2022 r.).

Więcej informacji pod nr tel. 44 757 70 36.

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-24

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

1. Jednorazowe świadczenie 300 zł przeznaczone jest dla każdej osoby, obywatela Ukrainy, który spełnia wymogi specustawy.

2. Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów.

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

 Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia:

 1. Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

 

Podstawowe wymagania:

 1. Wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. Wpisanie do rejestru PESEL.
Pomoc Ukrainie

Załączniki:

 1. Oświadczenie dla cudzoziemców UA (plik pdf 224KB)
 2. Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe UA (plik pdf 243KB)

„Aktywny samorząd".

Data publikacji: 2022-03-16

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Aktywny samorząd". Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz PCPR w Opocznie www.pcpropoczno.pl lub pod numerem tel. 44/736 14 64.

W załączeniu: ulotka dotycząca programu.

 

 

Załączniki:

 1. Ulotka ,,Aktywny Samorząd' (plik pdf 1294KB)

Pomoc dla Ukrainy- Poradnik Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-07

Załączniki:

 1. Poradnik Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy (plik pdf 1179KB)

Gmina Żarnów pomaga uchodźcom z Ukrainy! Ważny komunikat dla mieszkańców!

Data publikacji: 2022-02-28

W związku z sytuacją panującą na Ukrainie, Gmina Żarnów – w geście solidarności z Narodem Ukraińskim – organizuje zbiórkę rzeczową. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Żarnów o przekazywanie artykułów, które mogą pomóc uchodźcom w pierwszych dniach po przekroczeniu granicy i pozwolą przetrwać niezwykle ciężki dla nich czas. Część artykułów zostanie przekazana, przy współpracy z administracją samorządową na szczeblu powiatowym oraz administracją rządową (koordynowaną przez służby Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego), na teren Ukrainy.

Przekazywane artykuły będziemy gromadzić w Domu Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5. Każdy, kto będzie chciał przekazać artykuły dla uchodźców z Ukrainy (spis – poniżej), powinien zgłosić się do biura podawczego Urzędu Gminy w Żarnowie. Po zgłoszeniu – uprawniony pracownik UG lub GOPS przyjmie i zabezpieczy przyniesione artykuły w gminnym magazynie pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Sugerujemy, aby przekazywać wyłącznie produkty nowe i nieużywane.

Produkty będzie można składać w Domu Kultury w Żarnowie codziennie – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00. Zbiórkę artykułów dla uchodźców organizują również druhowie – strażacy z OSP KSRG w Żarnowie (również w godzinach popołudniowych), a także proboszczowie parafii rzymsko – katolickich w Gminie Żarnów, za co jesteśmy wdzięczni i bardzo serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy zainteresowane instytucje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i jednostki OSP z terenu Gminy Żarnów do współpracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (44) 757 70 55. Jeśli ktoś z ofiarodawców chciałby przekazać artykuły dla uchodźców, a nie dysponuje środkiem transportu – pracownicy UG lub druhowie OSP przyjadą pod wskazany adres i odbiorą przekazane przedmioty.

Zbieramy przede wszystkim niżej wymienione artykuły:

 • Żywność długoterminową – konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.
 • Kosmetyki i chemia – żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pieluchy, pampersy dla dzieci i dorosłych, płyny do prania, płyny do mycia naczyń.
 • Środki opatrunkowe, zwłaszcza na zranienia i oparzenia – koce termiczne, gazy i kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków.
 • Artykuły dla niemowląt (mleko w proszku, chusteczki nawilżane, środki pielęgnacyjne).
 • Pościel, kołdry i poduszki, ręczniki, koce, śpiwory oraz inne niezbędne przedmioty dla uchodźców.

Zbiórka rozpocznie się w poniedziałek, 28 lutego 2022 roku i będzie trwała do odwołania. Bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Żarnów do współpracy i dziękujemy za ofiarność! Jesteśmy przekonani, iż wspólnymi siłami uda nam się skutecznie pomóc potrzebującym uchodźcom. Bądźmy solidarni z Narodem Ukraińskim!

Wójt Gminy Żarnów

Krzysztof Nawrocki

znak OSPukraina22Mapa Gminyherb Żarnowa

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie „CUŚ”

Data publikacji: 2022-01-14

Gminny Pomocy Społecznej w Żarnowie poszukuje osoby do pracy w projekcie „CUŚ” na stanowisku opiekun w ośrodku pomocy społecznej. Umowa o pracę na zastępstwo. Mile widziane osoby posiadające doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, posiadające ukończony kurs „opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” oraz prawo jazdy kat. B.

Więcej informacji pod nr tel. 44 757 70 36. Osoba do kontaktu: Pani Anna Martyka.

PUNKTY NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA/ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATESKIE POWIAT OPOCZYŃSKI

Data publikacji: 2022-01-11

Załączniki:

 1. PUNKTY NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA/ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATESKIE POWIAT OPOCZYŃSKI (plik pdf 1506KB)

Informacje dotyczące dodatku osłonowego

Data publikacji: 2022-01-11

W dniu 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, będącym elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.).

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o dodatek osłonowy będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  przy ul. Opoczyńskiej 5 lub drogą elektroniczną ePUAP (/GOPS_Zarnow/SkrytkaESP), emp@tia.

Więcej informacji pod nr tel. 44 757 73 62.

 

dodatek osłonowy

Załączniki:

 1. Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy (plik pdf 157KB)
 2. Wzór wnioskuu o dodatek osłonowy (plik pdf 346KB)

W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie będzie nieczynny

Data publikacji: 2021-12-17

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Wigilię (piątek 24.12.2021 r.) oraz w piątek po Święcie Trzech Króli (07.01.2022) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Załączniki:

 1. Zarządenie (plik pdf 1203KB)
 2. Zarządzenie nr 5/2021 wersja dostępna (plik pdf 133KB)

Ponowne rozpatrzenie złożonych ofert dotyczących usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2021-11-23

W dniu 23.11.2021 roku Zamawiający - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          w Żarnowie dokonał ponownego rozpatrzenia złożonych ofert dotyczących usług schronienia z usługami opiekuńczymi w związku z wycofaniem oferty przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy ,,PANACEUM’’, ul. Sucharskiego 87a, 97-500 Radomsko. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto na realizację usługi - ,, Świadczenie usług schronienia  w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów’’.

Załączniki:

 1. Ponowne rozstrzygnięcie złożonych ofert (plik pdf 1149KB)

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów’’

Data publikacji: 2021-11-15

W dniu 15.11.2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów''.

Załączniki:

 1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów’’ (plik pdf 1295KB)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2021-10-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów Oferty cenowe można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem poczty a także drogą elektroniczną na adres e-mail:gops_zarnow@o2.pl w terminie do 08.11.2021 r. do godz. 12.00.

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 6813KB)
 2. Zapytanie ofertwoe, wersja dostępna (plik pdf 416KB)
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków, załącznik nr 2, wersja dostępna (plik pdf 251KB)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, wersja dostępna (plik pdf 238KB)
 5. Umowa, załącznik nr 4, wersja dostęna (plik pdf 356KB)
 6. Klauzula informacyjna, wersja dostępna (plik pdf 225KB)
 7. Formularz ofertowy (plik pdf 352KB)

PODZIĘKOWANIA

Data publikacji: 2021-10-15

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Żarnów, którzy włączyli się w akcję charytatywną „Szafowanie” na rzecz chorej Zosi Bigos z Tomaszowa Mazowieckiego. Zebraliśmy więcej niż się spodziewaliśmy. Efekt zbiórki możecie Państwo obejrzeć na dołączonych zdjęciach.

Szczególne podziękowania ślemy Panu Marcinowi Sieroniowi, który nieodpłatnie przewiózł w/w rzeczy do Tomaszowa Mazowieckiego w dniu 14.10.2021 r., gdzie miał miejsce finał przeprowadzanej zbiórki.

Ufamy, że Nasza „cegiełka” przyczyni się do szybszego powrotu do zdrowia małej Zosi.

 

RAZEM możemy więcej.

Worki z używanymi tesktyliami Samochód ciężarowy załadowany używanymi tekstyliami

ZBIÓRKA CHARYTATYWNA DLA ZOSI BIGOS

Data publikacji: 2021-10-05

Wójt Gminy Żarnów wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarnowie pragnie włączyć się w akcję „Szafowanie”, organizowanej przez Urząd Gminy w Rzeczycy. Jest to akcja charytatywna dla 4-miesięcznej Zosi Bigos, mieszkanki Tomaszowa Mazowieckiego, chorującej na SMA-1. Akcja polega na zbiórce używanych tekstyliów na leczenie małej Zosi.

Zosia urodziła się 30 kwietnia 2021 roku. Zdiagnozowano u niej SMA1- rdzeniowy zanik mięśni typu 1, która doprowadza do stopniowego zaniku mięśni odpowiedzialnych za ruch oraz biorących udział w oddychaniu i przełykaniu, nieleczona prowadzi do śmierci przed drugim rokiem życia. Obecnie Zosia znajduje się pod okiem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie zakwalifikowano ją do programu leczenia nusinersenem. Ogromną szansą dla Zosi jest terapia genowa, która jest bardzo skuteczna w zahamowaniu choroby, jednak dużym ograniczeniem jest jej koszt ok. 9,5 milionów zł oraz waga dziecka, która nie może przekroczyć 13,5 kg, aby można było ją wdrożyć.

W związku z powyższym Wójt Gminy Żarnów ogłasza zbiórkę używanej i niepotrzebnej odzieży, butów, koców, firan, pościeli, ręczników, torebek, plecaków, pluszaków itp. (niezależnie od ich stanu i stopnia zużycia) na terenie gminy Żarnów na rzecz małej Zosi.

Zbiórka odbędzie się w dniach 11.10.2021 r. (poniedziałek) i 12.10.2021 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 do 13.00 w remizie OSP w Żarnowie. Używane rzeczy powinny być zapakowane w worki foliowe.

Liczy się każdy kilogram. Dochód z akcji w całości zostanie przeznaczony na leczenie chorej Zosi.

Wobec powyższego, zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich mieszkańców gminy Żarnów o włączenie się w w/w akcję charytatywną.

Pomóżmy małej Zosi wrócić do zdrowia!

Zachęcamy Państwa również do odwiedzenia strony internetowej: https://www.siepomaga.pl/zosia-sma, gdzie uruchomiona została zbiórka pieniędzy na leczenie Zosi i dokonywania indywidualnych wpłat na konto dziewczynki.

 

zdjęcie Zosi

Harmonogram wydawania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2020 w miesiącu wrześniu 2021 r.

Data publikacji: 2021-09-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w m-cu wrześniu 2021 r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów w ramach Podprogramu 2020, wydawana będzie w następujących terminach:

* w dniach: 22.09.2021 r. (środa), 23.09.2021 r. (czwartek) i 24.09.2021 (piątek) żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:

Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice

* zaś w dniach: 27.09.2021 r. (poniedziałek) i 28.09.2021 r. (wtorek) żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:

Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka.

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach w godzinach od 8.00 do 14.00.

Ponadto w dniach: 29.09.2021 r., 30.09.2021 r. i 01.10.2021 r. pomoc żywnościowa wydawana będzie wszystkim tym osobom (niezależnie od miejscowości), które nie odebrały żywności w terminach podanych powyżej. W tych dniach pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie OSP w Chełstach w godzinach od 8.00 do 13.00.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, prosimy osoby zgłaszające się po odbiór pomocy żywnościowej o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, tj. o utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą, co najmniej 2 metrów oraz zachowanie pozostałych środków ostrożności.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoLink do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ŁodziLink do STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOCZNIELink do Urządu Gminy ŻarnówLink do Domu Pomocy Społecznej w NiemojowicachLink do Warsztatów Terapii Zajęciowej w ŻarnowieLink do Fundacji INTERREGION Centrum Integracji Społecznej Zielone ŚwiatłoLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie OpocznoLink do Powiatowego Urzędu Pracy w OpocznieLink do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia