ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

WAŻNA WIADOMOŚĆ! ZMIANA ADRESU MAILOWEGO GOPS W ŻARNOWIE

2024-03-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje o zmianie adresu mailowego wszelkie wiadomości prosimy wysyłać na adres: mgops@gopszarnow.eu

Ikonka symbolizująca artykuł

Depresja ma wiele twarzy - może widzisz ją codziennie w lustrze (23.02 - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją)

2024-02-23

23 lutego obchodzony jest w Polsce Dzień Walki z Depresją. Jest to ostatnio krytycznie ważny temat, jako że w Polsce na chorobę tę cierpi już ponad 1,2 mln ludzi, w tym dzieci i młodzież.

O depresji za mało się rozmawia. Dla wielu z nas jest ona wciąż powodem do wstydu a jej symptomy są lekceważone lub mylone z innymi problemami.

 • czy depresja to choroba?
 • jakie są przyczyny i objawy depresji u dorosłych, dzieci i nastolatków?
 • gdzie szukać pomocy?
123
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od stycznia 2024 r. ponownie przysługuje pomoc finansowa w postaci dodatku osłonowego.

2024-01-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od stycznia 2024 r. ponownie przysługuje pomoc finansowa w postaci dodatku osłonowego.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny na stronie internetowej w zakładce druki oraz

w siedzibie ośrodka.

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2024 r.
do 30-06-2024 r
.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 30-04-2024 r. Decyduje data wpływu wniosku do organu – zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a nie data
stempla pocztowego.
 
Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Jeśli dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie wypłacony
w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone. Dodatek nie będzie wypłacany, jeśli wyniesie mniej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy za okres 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piece kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to przysługuje dodatek osłonowy w wyższej wysokości:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy za okres od 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30-06-2024 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44 75 77 362

Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

2024-01-11

Załączniki:

 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (plik pdf 1440KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważna Informacja!

2023-12-14

Drodzy Mieszkańcy! Informujemy, że dzień 22 grudnia 2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów’’

2023-12-08

W dniu 08.12.2023  roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów''.

Załączniki:

 1. rozstrzygnięcie zapytania schronienie XII.2023.pdf (plik pdf 1202KB)
 2. rozstrzygnięcie zapytania schronienie XII.2023 (plik docx 14KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
Link do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Link do STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOCZNIE
Link do Urządu Gminy Żarnów
Link do Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach
Link do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie
Link do Fundacji INTERREGION Centrum Integracji Społecznej Zielone Światło
Link do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Opoczno
Link do Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
Link do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

ul. Opoczyńska 5
26-330 Żarnów
tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36
mgops@gopszarnow.eu

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO