Terminy wypłat świadczeń


Wypłata zasiłków oraz świadczeń rodzinnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że wypłata zasiłków okresowych, stałych oraz celowych z pomocy społecznej odbywa się 20-go dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5 w godzinach od 11-tej do 14-tej. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są 27-go dnia każdego miesiąca. W przypadku zbiegu terminu wypłaty z dniem ustawowo wolnym od pracy wypłata w/w zasiłków oraz świadczeń dokonana będzie w następnym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
W/w świadczenia na konto bankowe przekazywane są zawsze do ostatniego dnia każdego miesiąca.

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji