Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021

2020-06-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do:
- świadczenia "Dobry Start",
- świadczeń rodzinnych oraz
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma ZUS, platforma Empatia, ePUAP) - od dnia 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia.

WAŻNE!

Nie ma potrzeby składania wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) w roku 2020. W oparciu o wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019 r., świadczenia te zostały przyznane do 31 maja 2021 r. Wnioski składamy jedynie na nowonarodzone dzieci.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że druki wniosków dostępne są w siedzibie GOPS w Żarnowie oraz można je pobrać ze strony Ośrodka: www.zarnow.gopsinfo.pl (należy je wydrukować i uzupełnić odręcznie). Przy wejściu do Ośrodka znajduje się skrzynka, do której można wrzucać kompletnie wypełnione wnioski.

Informacje o przyznaniu świadczenia Dobry Start (300+) będą wysyłane do wnioskodawców na podane adresy poczty elektronicznej z adresu: swiadczenia@gopszarnow.eu. Są to wiadomości generowane automatycznie i nie wymagają odpowiedzi.

Od 1 października 2020 r. kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosić będzie 900,00 zł na osobę. Będzie miało zastosowanie pierwszy raz we wnioskach na okres świadczeniowy zaczynający się 1 października 2020 r. Od tej daty zacznie także obowiązywać w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego mechanizm "złotówka za złotówkę" - w przypadku, gdy dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia alimentacyjnego przysługującego danej osobie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, a kwotą o którą zostało przekroczone kryterium dochodowe w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy różnica jest niższa niż 100,00 zł świadczenie nie przysługuje.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami poniżej.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji