Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Instrukcja dostarczania żywności osobom w kwarantannie

2020-03-16

Poniżej przedstawiamy wytyczne Wojewody Łódzkiego w zakresie dostarczania żywności osobom w kwarantannie:

1. Sanepid – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spis organizacji, które zadeklarowały pomoc żywnościową wraz z kontaktami. Będą to w szczególności: Banki Żywności, PKPS, PCK, Caritas.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty dla konkretnych osób.
5. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje od MRPiPS listę kontaktową jednostek Policji, WOT oraz OSP.
6. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, Policji, Ochotniej Straży Pożarnej lub Wojskom Obrony Terytorialnej w celu przekazania informacji, skąd należy odebrać żywność i do kogo ją dostarczyć.

Tym samym pracownicy ośrodków pomocy społecznej nie uczestniczą w bezpośrednim dostarczaniu żywności osobom poddanym kwarantannie.

Szczegółowy schemat dostarczania żywności osobom w kwarantannie przedstawia załącznik do artykułu.

Niesiemy pomoc w sytuacji kryzysowej

Jeśli chodzi o opiekę nad osobami zdrowymi, np. starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi - to wspólnie z organizacjami społecznymi, jako pracownicy pomocy społecznej – stale wspieramy i angażujemy się w niesienie pomocy tym osobom, np. w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, telefoniczne załatwianie pilnych spraw urzędowych, jeśli taka pomoc nie może być udzielona przez najbliższe otoczenie (rodzina, sąsiedzi).

Prosimy mieszkańców, by ich wizyty w instytucjach pomocowych zostały ograniczone, a kontakt z pracownikami następował z wykorzystaniem środków technicznych: telefonu, e-maila i etc.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji