Aktualności


Zmiana siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie

2019-10-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od dnia 28.10.2019 r. siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie będzie mieściła się w Opocznie przy ul. Rolnej 6 (numery telefonów do Urzędu pozostają bez zmian).

czytaj całość publikacji "Zmiana siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie"


„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” - realizacja projektu III kwartał 2019 r.

2019-09-26

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

czytaj całość publikacji "„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” - realizacja projektu III kwartał 2019 r."

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Bezpłatne szkolenia i staże dla niepracujących

  2019-09-20

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Fundacja "OSTOJA" im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna realizuje projekt pn. "Aktywnym być!"

  czytaj całość publikacji "Bezpłatne szkolenia i staże dla niepracujących"

  Dołączone pliki:


  Informacja w sprawie rozpoczęcia POPŻ Podprogramu 2019

  2019-09-11

  Bank Żywności z przykrością informuje, że rozpoczęcie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogramu 2019 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - opóźni się o kilka miesięcy. Powodem zaistniałej sytuacji jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostarczenie żywności.
  Prawdopodobnym terminem rozpoczęcia realizacji POPŻ Podprogramu 2019 oraz dostaw produktów do magazynu jest miesiąc grudzień br. lub styczeń 2020 r.
  Ponieważ powstała sytuacja jest dużym utrudnieniem dla wszystkich podopiecznych korzystających z w/w formy pomocy, mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.


  Wznowienie finansowania wózka o napędzie elektrycznym w ramach programu "Aktywny samorząd"

  2019-08-05

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, iż PFRON wznowił finansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu "Aktywy samorząd" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

  czytaj całość publikacji "Wznowienie finansowania wózka o napędzie elektrycznym w ramach programu "Aktywny samorząd""


  Ruszył projekt "Aktywnym być!"

  2019-08-01

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Fundacja „OSTOJA” imieniem Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Aktywnym być!”

  czytaj całość publikacji "Ruszył projekt "Aktywnym być!""

  Dołączone pliki:


  Spotkanie informacyjne dotyczące świadczenia wychowaczego - 500+

  2019-07-24

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że spotkanie informacyjne dotyczące świadczenia wychowawczego 500+ odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. o godz. 11.30 na Placu Piłsudskiego w Żarnowie.

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

  2019-07-08

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi pn. " Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"

  Dołączone pliki:


  Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego ,,500+''

  2019-07-01

  Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Żarnowie uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. została podpisana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924)

  OD 1 LIPCA 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.
  Wnioski można składać za pośrednictwem:

  • Systemów teleinformatycznych banków
  • Portalu informacyjno-usługowego emp@tia: www.empatia.mpips.gov.pl
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

  Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie ul. Opoczyńska 5 26 - 330 Żarnów.
  Więcej informacji z załączniku.

  Dołączone pliki:


  „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” - realizacja projektu II kwartał 2019 r.

  2019-06-26

  Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

  czytaj całość publikacji "„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” - realizacja projektu II kwartał 2019 r."

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Informacja w sprawie pomocy żywnościowej

   2019-06-11

   Informujemy, że w m-cu czerwcu 2019 r. kończy się dystrybucja pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

   czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie pomocy żywnościowej"


   Oferta kolonii letnich dla dzieci rolników na 2019 r.

   2019-05-30

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Fundacja "Dar dla Potrzebujących" i Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa organizują wypoczynek letni dla dzieci rolników.

   czytaj całość publikacji "Oferta kolonii letnich dla dzieci rolników na 2019 r."

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Harmonogram dystrybucji pomocy żywnościowej dla mieszkańców gm. Żarnów w m-cu maju 2019 r.

    2019-05-24

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przedstawia poniżej harmonogram wydawania żywności dla mieszkańców gm. Żarnów w m-cu maju 2019 r.:

    czytaj całość publikacji "Harmonogram dystrybucji pomocy żywnościowej dla mieszkańców gm. Żarnów w m-cu maju 2019 r."


    Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

    2019-07-29

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. "Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana     Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

     przejdź do góry...

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji