Aktualności


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów’’

2020-08-07

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów’’

czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego ,,Przygotowania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów’’"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

  2020-07-16

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi pn. " Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  Harmonogram wydawania żywności w ramach PO PŻ 2014-2020 w miesiącu lipcu 2020 r.

  2020-07-15

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w m-cu lipcu 2020 r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów wydawana będzie w następujących terminach:

  * w dniach: 20.07.2020 r. (poniedziałek) i 21.07.2020 r. (wtorek) żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:
  Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka

  * zaś w dniach: 22.07.2020 r. (środa), 23.07.2020 r. (czwartek) i 24.07.2020 r. (piątek) żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:
  Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice.

  Pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach w godzinach od 9.00 do 14.00.

  czytaj całość publikacji "Harmonogram wydawania żywności w ramach PO PŻ 2014-2020 w miesiącu lipcu 2020 r."


  Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy

  2020-07-08

  Informujemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” IPZ, opracował krótki poradnik pn. ,,Osobisty plan awaryjny”, zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą oraz użyteczne dane teleadresowe.

  Więcej informacji pod adresem https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii oraz w załączonych dokumentach.

  czytaj całość publikacji "Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy"

  Dołączone pliki:


  OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021

  2020-06-30

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do:
  - świadczenia "Dobry Start",
  - świadczeń rodzinnych oraz
  - świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  na okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma ZUS, platforma Empatia, ePUAP) - od dnia 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia.

  WAŻNE!

  Nie ma potrzeby składania wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) w roku 2020. W oparciu o wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019 r., świadczenia te zostały przyznane do 31 maja 2021 r. Wnioski składamy jedynie na nowonarodzone dzieci.

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 r.

  czytaj całość publikacji "OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021"

  Dołączone pliki:


  Kolejna tura pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Żarnów w m-cu maju 2020 r.

  2020-05-25

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że na przełomie m-ca maja i czerwca 2020 r. ponownie będzie wydawana pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów.

  Pomoc żywnościowa będzie wydawana przez Spółdzielnię Socjalną "Ewa" w Opocznie w następujących terminach:

  * w dniach: 27,28 i 29 maja 2020 r. żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:
  Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice

  * zaś w dniach: 01 i 02 czerwca 2020 r. żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:
  Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka.

  Pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach w godzinach od 9.00 do 14.00.

  O pomoc żywnościową mogą ubiegać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.), których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie. Aktualnie kwalifikacja do otrzymania w/w pomocy odbywa się telefonicznie pod nr tel. 44 757 77 036 i 44 757 77 361.

  Z uwagi na pandemię koronawirusa, prosimy osoby zgłaszające się po odbiór pomocy żywnościowej o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, tj. o utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą, co najmniej 2 metrów oraz zachowanie pozostałych środków ostrożności.


  Harmonogram wydawania żywności w ramach PO PŻ 2014 – 2020 w miesiącu maju 2020 r.

  2020-04-27

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w m-cu maju 2020 r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów wydawana będzie przez Spółdzielnię Socjalną "Ewa" w Opocznie w następujących terminach:

  * w dniach: 04 i 05 maja 2020 r. żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:
  Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka

  * zaś w dniach: 06, 07 i 08 maja 2020 r. żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:
  Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice.

  Pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach w godzinach od 9.00 do 14.00.

  O pomoc żywnościową mogą ubiegać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.), których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie. Aktualnie kwalifikacja do otrzymania w/w pomocy odbywa się telefonicznie pod nr tel. 44 757 77 036 i 44 757 77 361.

  Z uwagi na pandemię koronawirusa, prosimy osoby zgłaszające się po odbiór pomocy żywnościowej o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, tj. o utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą, co najmniej 2 metrów oraz zachowanie pozostałych środków ostrożności.

  Informację o kolejnych terminach wydawania żywności będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka: www.zarnow.gopsinfo.pl, w zakładce aktualności oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żarnowie: www.zarnow.eu.


  Darmowe maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy Żarnów

  2020-04-14

  Informujemy, że od dziś tj. od wtorku 14.04.2020 r. rozdawane są w Gminie Żarnów nieodpłatnie maseczki flizelinowo-bawełniane dla wszystkich mieszkańców gminy. Akcja potrwa dwa dni.

  Dystrybucją maseczek w sołectwach zajmą się sołtysi, członkowie rad sołeckich, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz strażacy OSP (przy współdziałaniu z radnymi).

  Maseczki pakowane są przez pracowników UG w dezynfekowane strunowe woreczki foliowe, z zachowaniem rygorystycznych norm bezpieczeństwa.

  Inicjatorem akcji jest Wójt Gminy Żarnów.

  Apelujemy o rozwagę, odpowiedzialność i dalsze pozostawanie w domach.


  ZUS przedłuża ważność orzeczeń lekarskich o 3 miesiące

  2020-04-09

  Informujemy, że ZUS przedłuża ważność orzeczeń lekarskich, których termin upływa w czasie epidemii o kolejne 3 m-ce.

  Osoby czekające na przedłużenie świadczenia, do którego prawo uzależnione jest od orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, mogą być spokojne. Jeżeli złożyły wniosek o świadczenie przed upływem ważności orzeczenia, ich świadczenie będzie przez ten czas kontynuowane.

  Orzeczenia wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu zostaną wydłużone na okres kolejnych trzech miesięcy, od dnia upływu terminu ich ważności.

  Warunkiem jest złożenie wniosku o świadczenie na dalszy okres, przed upływem terminu ważności orzeczenia.

  Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których – ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego zostaną wydłużone na podobnych zasadach. Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

  Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca.


  Pomoc żywnościowa – jak ją otrzymać?

  2020-04-01

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dalszym ciągu wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 ,współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

  Przypominamy, że o pomoc żywnościową mogą ubiegać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.), których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

  Zestaw na Podprogram 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 50,4 kg, w tym:

  1) Artykuły warzywne i owocowe:

  - groszek z marchewką 3,20 kg
  - fasola biała 3,20 kg
  - koncentrat pomidorowy 1,12 kg
  - buraczki wiórki 1,05 kg
  - powidła śliwkowe 1,80 kg
  - sok jabłkowy klarowny 4l

  2) Artykuły skrobiowe:

  - makaron jajeczny 4,50 kg
  - makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg
  - ryż biały 3,00 kg
  - kasza gryczana 1,50 kg
  - herbatniki maślane 0,80 kg

  3) Artykuły mleczne:

  - mleko UHT 7 l
  - ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg

  4) Artykuły mięsne:

  - szynka drobiowa 2,70 kg
  - szynka wieprzowa mielona 1,80 kg
  - pasztet wieprzowy 0,48 kg
  - filet z makreli w oleju 1,53 kg

  5) Cukier:

  - cukier biały 4 kg

  6) Tłuszcze:

  - olej rzepakowy 4 l

  7) Dania gotowe:

  - gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg.

  Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

  W związku z pandemią koronawirusa, kwalifikacja do otrzymania pomocy żywnościowej odbywa się aktualnie drogą telefoniczną pod numerami telefonów: 44 75 77 036 i 44 75 77 361.

  Wszystkie osoby zainteresowane, zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem.


  KOMUNIKAT

  2020-03-31

  Informujemy, że od dnia 01.04.2020 r. do odwołania pracownicy GOPS w Żarnowie będą do dyspozycji mieszkańców jedynie za pośrednictwem korespondencji mailowej pod adresem: gops_zarnow@o2.pl oraz pod numerami telefonów: 44 75 77 036 i 44 75 77 361.


  Harmonogram wydawania pomocy żywnościowej dla mieszkańców gm. Żarnów w m-cu kwietniu 2020 r.

  2020-03-30

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w m-cu kwietniu 2020 r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów wydawana będzie przez Spółdzielnię Socjalną "Ewa" w Opocznie w następujących dniach:

  * w dniach: 01, 02 i 03 kwietnia 2020 r. żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:
  Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka

  * z kolei w dniach: 06, 07 i 08 kwietnia 2020 r. żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:
  Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice.

  Pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach w godzinach od 9.00 do 14.00.

  Z uwagi na pandemię koronawirusa, prosimy osoby zgłaszające się po odbiór pomocy żywnościowej o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, tj. o utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą, co najmniej 1,5 metra oraz zachowanie pozostałych środków ostrożności.

  Informację o kolejnych terminach wydawania żywności będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka: www.zarnow.gopsinfo.pl, w zakładce aktualności oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żarnowie: www.zarnow.eu.


  Pomoc psychologiczna dla osób w kwarantannie

  2020-03-20

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje o możliwości uzyskania telefonicznego wsparcia terapeutycznego przez osoby z terenu powiatu opoczyńskiego, będące w kryzysie związanym z przebywaniem w kwarantannie.

  Pomoc psychologiczną można uzyskać pod numerami telefonów:

  786 042 268
  786 042 269

  codziennie w godzinach od 16.00 do 22.00.

  Pomocy psychologicznej udzielają pracownicy Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.


  14-dniowa kwarantanna. Co trzeba wiedzieć o kwarantannie?

  2020-03-20

  Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna. Co to oznacza?

  Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej. Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.

  Jeśli jednak, będziesz odbywać kwarantannę w domu, poniżej przedstawiamy zalecenia Ministerstwa Zdrowia dla osób odbywających kwarantannę w domu.

  Dołączone pliki:


  Całodobowa infolinia dla mieszkańców województwa łódzkiego poświęcona koronawirusowi

  2020-03-20

  Informujemy, że Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński uruchomił całodobową infolinię dla mieszkańców województwa łódzkiego poświęconą koronawirusowi pod numerem - 42 664 19 04.

  To infolinia dla wszystkich tych osób, które mają wątpliwości:

  - co do swojego stanu zdrowia,
  - co do pojawienia się u siebie ewentualnych objawów,
  - jak zachowywać się w czasie kwarantanny,
  - czym jest nadzór epidemiologiczny

  oraz dla wszystkich, którzy mają pytania dotyczące zagrożenia epidemiologicznego w naszym województwie.

  Ponadto Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego uruchomiła 6 nowych numerów kontaktowych obsługujących infolinię dla mieszkańców, dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS CoV-2.

  +48 695422338
  +48 663114439
  +48 782236442
  +48 782277228
  +48 663154463
  +48 665386932

  Wskazane numery są czynne codziennie (włącznie z sobotą i niedzielą) od 8:00 do 22:00.


  ABC postępowania przy podejrzeniu zarażenia koronawirusem

  2020-03-20

  Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu, gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

  - gorączka (powyżej 38 stopni C), kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną - tel. całodobowy do Sanepidu w Opocznie - 609 318 812

  - w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy w Łodzi Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego, ul Kniaziewicza 1/5,
  tel. 42/ 251 60 51.

  PAMIĘTAJ !!!

  W PRZYPADKU KIEDY ISTNIEJE PODEJRZENIE ZAKAŻENIA, ALE NIE MASZ JESZCZE OBJAWÓW: POZOSTAŃ W DOMU I UNIKAJ KONTAKTU Z INNYMI OSOBAMI, ABY NIE DOSZŁO DO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA!!!

  Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

  NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie), ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

  Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych
  osób w poczekalni!!!

  • Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
  • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
  • Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
  • Nie zbliżaj się do osób chorych.

  Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590 – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

  Konsultanci poinformują Cię:
  - czym jest koronawirus,
  - jak się zabezpieczyć przed koronawirusem,
  - co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koronawirusem i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia,
  - gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz dowiesz się jak się z nimi skontaktować,
  - gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.

  Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, a z konsultantami porozmawiasz przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.


  Wydawanie pomocy żywnościowej - wstrzymane do odwołania.

  2020-03-19

  Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzeniający się wirus, wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy Żarnów zostaje wstrzymane do odwołania.

  O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

  Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej: www.zarnow.gopsinfo.pl

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 44 757 70 36.


  WAŻNE!!! Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Żarnowie oraz informacja dotycząca wypłat z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie w m-cu marcu 2020 r.

  2020-03-17

  Informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. zmianie ulega funkcjonowanie Urzędu Gminy w Żarnowie. Od dziś do odwołania Urząd Gminy w Żarnowie będzie nieczynny dla interesantów. Pracownicy Urzędu będą do dyspozycji mieszkańców za pośrednictwem korespondencji mailowej i tradycyjnej oraz poprzez kontakt telefoniczny. Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji w Urzędzie poprzez kontakt telefoniczny.

  Informujemy ponadto, że wypłata zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i wychowawczych w m-cu marcu 2020 r. odbędzie się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem wypłat, tj. wypłata zasiłków z pomocy społecznej w dniu 20.03.2020 r., zaś wypłata świadczeń rodzinnych i wychowawczych w dniu 27.03.2020 r.

  Wypłaty w/w świadczeń odbywać się będą w biurze podawczym Urzędu Gminy w Żarnowie w godzinach od 8.00 do 12.30.

  Prosimy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. W kolejce po wypłatę świadczenia, interesanci proszeni są o zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą, tj. co najmniej 1 metra.

  Szczegóły w załączniku poniżej.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Instrukcja dostarczania żywności osobom w kwarantannie

   2020-03-16

   Poniżej przedstawiamy wytyczne Wojewody Łódzkiego w zakresie dostarczania żywności osobom w kwarantannie:

   1. Sanepid – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do Ośrodka Pomocy Społecznej.
   2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.
   3. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spis organizacji, które zadeklarowały pomoc żywnościową wraz z kontaktami. Będą to w szczególności: Banki Żywności, PKPS, PCK, Caritas.
   4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty dla konkretnych osób.
   5. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje od MRPiPS listę kontaktową jednostek Policji, WOT oraz OSP.
   6. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, Policji, Ochotniej Straży Pożarnej lub Wojskom Obrony Terytorialnej w celu przekazania informacji, skąd należy odebrać żywność i do kogo ją dostarczyć.

   Tym samym pracownicy ośrodków pomocy społecznej nie uczestniczą w bezpośrednim dostarczaniu żywności osobom poddanym kwarantannie.

   Szczegółowy schemat dostarczania żywności osobom w kwarantannie przedstawia załącznik do artykułu.

   czytaj całość publikacji "Instrukcja dostarczania żywności osobom w kwarantannie"

   Dołączone pliki:


   Komunikat dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie

   2020-03-12

   Szanowni Państwo,
   w związku z rozprzestrzeniającym się nowym koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apelujemy o ograniczenie w miarę możliwości załatwiania spraw administracyjnych osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie.

   Apel kierujemy w szczególności do osób powracających z północnych Włoch, Niemiec, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu, a także osób z objawami przeziębienia - gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, zmęczenie.

   Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą Internetu: wiadomość e-mail, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

   W przypadku zapytań oraz w sprawach różnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:
   - Gminne Zarządzanie Kryzysowe - tel. 44 75 77 055 (wew. 20)
   - tel. 44 75 77 013 - Kierownik Ośrodka
   - tel. 44 75 77 036/361 - pracownicy socjalni
   - tel. 44 75 77 362 - świadczenia rodzinne i wychowawcze
   - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie - tel. alarmowy 609 318 812 lub 44 755 23 29
   - Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim - tel. 44 725 72 09
   - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opocznie - tel. 695 310 800.

   Aktualne informacje oraz materiały profilaktyczne na temat zachorowania na COVID-19 dostępne są na stronach internetowych:
   - Główny Inspektor Sanitarny: www.gis.gov.pl
   - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi: www.pis.lodz.pl.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

    Koronawirus - Czym jest i jak uniknąć zarażenia wirusem?

    2020-03-11

    Czym jest koronawirus?

    Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

    Jak często występują objawy?

    Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

    Kto jest najbardziej narażony?

    Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

    Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

    Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

    czytaj całość publikacji "Koronawirus - Czym jest i jak uniknąć zarażenia wirusem?"

    Dołączone pliki:
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji