Prawo


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-08-05
Wydanie - rok: 2020, nr: -, poz.: 1320

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1320 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-08-05
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 1438

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1438 t.j., Dz.U.2019.1495, Dz.U.2019.1501, Dz.U.2019.1553, Dz.U.2019.1579, Dz.U.2019.1798, Dz.U.2019.1901, Dz.U.2019.2070.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-08-05
Wydanie - rok: 2020, poz.: 266

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.266 t.j. , Dz.U.2019.2070, Dz.U.2020.321, Dz.U.2020.568, Dz.U.2020.695.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-07-03
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.:1373

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1373 t.j., Dz.U.2019.1394, Dz.U.2019.1078, Dz.U.2019.1590, Dz.U.2019.1694, Dz.U.2019.1726, Dz.U.2019.1818, Dz.U.2019.1905, Dz.U.2019.2473, Dz.U.2020.695, Dz.U.2020.945.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-07-03
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 869

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.869 t.j., Dz.U.2019.1649, Dz.U.2018.2245, Dz.U.2020.284, Dz.U.2020.374, Dz.U.2020.568, Dz.U.2020.695, Dz.U.2020.1175.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-07-03
Wydanie - rok: 2019, nr:-, poz.: 1843

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1843 t.j., Dz.U.2020.1086.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-05-07
Wydanie - rok: 2020, nr: -, poz.: 256

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.256 t.j., Dz.U.2020.695.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-04-07
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 351.

Opracowanie na podstawie: Dz.U.2019.351 t.j., Dz.U.2019.1495, Dz.U.2019.1571, Dz.U.2019.1680, Dz.U.2020.568.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-12-04
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 2086

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.2086, Dz.U.2019.2089.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 1781

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1781 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji