Aktualności


Wznowienie finansowania wózka o napędzie elektrycznym w ramach programu "Aktywny samorząd"

2019-08-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, iż PFRON wznowił finansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu "Aktywy samorząd" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

czytaj całość publikacji "Wznowienie finansowania wózka o napędzie elektrycznym w ramach programu "Aktywny samorząd""


Ruszył projekt "Aktywnym być!"

2019-08-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Fundacja „OSTOJA” imieniem Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Aktywnym być!”

czytaj całość publikacji "Ruszył projekt "Aktywnym być!""

Dołączone pliki:


Spotkanie informacyjne dotyczące świadczenia wychowaczego - 500+

2019-07-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że spotkanie informacyjne dotyczące świadczenia wychowawczego 500+ odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. o godz. 11.30 na Placu Piłsudskiego w Żarnowie.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

2019-07-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi pn. " Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"

Dołączone pliki:


Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego ,,500+''

2019-07-01

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Żarnowie uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. została podpisana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924)

OD 1 LIPCA 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.
Wnioski można składać za pośrednictwem:

• Systemów teleinformatycznych banków
• Portalu informacyjno-usługowego emp@tia: www.empatia.mpips.gov.pl
• Platformy Usług Elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie ul. Opoczyńska 5 26 - 330 Żarnów.
Więcej informacji z załączniku.

Dołączone pliki:


„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” - realizacja projektu II kwartał 2019 r.

2019-06-26

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

czytaj całość publikacji "„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” - realizacja projektu II kwartał 2019 r."

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Informacja w sprawie pomocy żywnościowej

  2019-06-11

  Informujemy, że w m-cu czerwcu 2019 r. kończy się dystrybucja pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie pomocy żywnościowej"


  Oferta kolonii letnich dla dzieci rolników na 2019 r.

  2019-05-30

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Fundacja "Dar dla Potrzebujących" i Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa organizują wypoczynek letni dla dzieci rolników.

  czytaj całość publikacji "Oferta kolonii letnich dla dzieci rolników na 2019 r."

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Harmonogram dystrybucji pomocy żywnościowej dla mieszkańców gm. Żarnów w m-cu maju 2019 r.

   2019-05-24

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przedstawia poniżej harmonogram wydawania żywności dla mieszkańców gm. Żarnów w m-cu maju 2019 r.:

   czytaj całość publikacji "Harmonogram dystrybucji pomocy żywnościowej dla mieszkańców gm. Żarnów w m-cu maju 2019 r."


   Możliwość skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników i osób ubezpieczonych w KRUS

   2019-04-17

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje wszystkich zainteresowanych, o możliwości skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników i osób ubezpieczonych w KRUS.
   Rehabilitacja jest organizowana w formie 21 - dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników. Od roku 1993 KRUS organizuje w czasie wakacji również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.
   Powyższe formy świadczeń zdrowotnych realizowane są nieodpłatnie.

   Szczegółowe informacje na temat rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej placówce KRUS, na stronie internetowej www.krus.gov.pl lub pod numerem telefonu (44) 725 64 25 i (44) 710 66 42.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

    Harmonogram dystrybucji pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Żarnów w m-cu kwietniu 2019 r.

    2019-04-02

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przedstawia poniżej harmonogram wydawania żywności przez CIS w Żarnowie dla mieszkańców gminy Żarnów w m-cu kwietniu 2019 r.:

    - w dniach: 15.04.2019 r., 16.04.2019 r., 23.04.2019 r. - żywność wydawana będzie w remizie OSP w Chełstach w godzinach od 8.00 do 13.00 natomiast

    - w dniach: 11.04.2019 r., 12.04.2019 r., 17.04.2019 r. i 18.04.2019 r. - żywność wydawana będzie w siedzibie CIS w Żarnowie, przy ul. Szerokiej 10 w godzinach od 8.00 do 13.00.

    Osoby, które w wyznaczonych dniach nie odbiorą żywności, zapraszamy po odbiór do PUNKTU DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI W ŻARNOWIE w dniach: 24.04.2019 r., 25.04.2019 r., 29.04.2019 r., 30.04.2019 r.


    „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

    2019-03-28

    Realizacja I kwartał 2019 r.

    Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

    czytaj całość publikacji "„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”."

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Dołączone pliki:


    Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

    2019-07-29

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. "Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana     Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

     przejdź do góry...

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji